Reduceret mængdegebyr og årsafgift

Når du vil søge om reduceret årsafgift

Her kan du læse, om du er berettiget til reduceret årsafgift, og hvordan du søger om reduceret årsafgift.
​​​​​​​Vælg, hvilken kategori din fodervirksomhed hører til.

Du kan ansøge om reduceret årsafgift, hvis du enten producerer og/eller handler med foder, eller hvis du transporterer og/eller oplagrer foder.​​

Du kan søge om reduceret årsafgift

Hvis din virksomheds samlede årlige indtægt ved salg af foder, transport, oplagring eller ved andre foderrelaterede ydelser er mindre end 50.000 kroner (ekskl. moms), kan du søge om reduceret årsafgift.​

Ved ansøgning om reduceret årsafgift indgår indtægten fra alt foder, også de fodermidler, som er undtaget for mængdegebyret.

Du kan se taksterne i Betalingsbekendtgørelsen, som du finder link til nederst på denne side.

Du kan søge om reduceret årsafgift, når du indberetter i Indberetningsportalen

Du kan søge om reduceret årsafgift i indberetningsportalen. Linket til indberetningsportalen findes i boksen til højre.

Du kan søge om reduceret årsafgift

Hvis din virksomheds samlede årlige indtægt ved transport og oplagring af foder er mindre end 50.000 kroner (uden moms), kan du søge om reduceret årsafgift.

Du kan se taksterne i Betalingsbekendtgørelsen, som du finder link til nederst på denne side.

Du søger om reduceret årsafgift i Indberetningsportalen

Du kan søge om reduceret årsafgift i Indberetningsportalen. Link til indberetningsportalen findes i boksen til højre.

Når du vil søge om reduceret mængdegebyr

​Her kan du læse, om du er berettiget til en reduktion i mængdegebyret, og hvordan du søger om en eventuel reduktion.​

Du kan søge om reduceret mængdegebyr

Du kan søge om reduceret mængdegebyr, hvis virksomheden kan sandsynliggøre, at mængdegebyret udgør en så stor andel af foderets markedsværdi, at det virker væsentligt konkurrenceforvridende.

Hvis mængdegebyret på et fodermiddel eller på et godkendt tilsætningsstof overstiger 2 pct. af produktets salgsværdi, vil Fødevarestyrelsen opfatte gebyret som konkurrenceforvridende, og reduceret mængdegebyr bliver beregnet.

Du kan ansøge om reduceret mængdegebyr, når du indberetter fodermængder på Indberetningsportalen. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, med information om og tidsfrister for den årlige indberetning.

Indberetningen af mængder skal være fra 1. januar til 31. december i det foregående år.

Du kan finde linket til indberetningsportal til højre denne side. 

Du kan få reduceret mængdegebyr ved indført kvalitetsstyring

Foderkontrolobjekter, der har reduceret frekvens jf. Kontrolfrekvensvejledningens definition, opnår en 5 pct. reduktion af mængdeafgiften på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer, jf. § 54 stk. 1 i Betalingsbekendtgørelsen.

Kontrolobjekter med standardfrekvens 1 eller mere opnår reduceret frekvens, når kontrolobjektets seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkninger og samtlige kontrolrapporter gældende for de seneste 12 måneder er uden anmærkninger.

Alle kontrolresultater, der gives på en kontrolrapport, indgår i niveauberegningen. Dog er det kun kontrolrapporter givet efter 1. januar 2014, der indgår i beregningsgrundlaget. Som en overgangsordning er virksomheder, der ultimo 2013 var placeret på trappeplacering 30 og 50, blevet indplaceret på reduceret frekvens pr. 1. januar 2014.

Kontrolobjekter med kontrolfrekvens lavere end 1 kan også opnå en 5 pct. reduktion af mængdeafgiften på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer, selvom de ikke kan få reduceret kontrolfrekvens. Det sker efter samme beregningsregler som ovenfor.

Fødevarestyrelsen har allerede oplysningerne fra virksomhedernes registrering og kontrol, så du skal derfor ikke foretage dig noget.

Du kan søge om reduceret mængdegebyr i forbindelse med genindførsel

Du kan få reduceret mængdegebyret, hvis du køber foder fra andre EU-lande og lande uden for EU, hvor der tidligere er betalt mængdegebyr af foderet. Hvis der tidligere i Danmark er betalt mængdegebyr af fodermidlerne eller fodertilsætningsstofferne, skal der ved indkøb af det samme foder til Danmark kun betales for forskellen.

Hvis du vil søge om reduceret mængdegebyr ved genindførsel, skal du sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Tidsfristen er den samme som for den årlige indberetning. Din virksomhed skal indsende sikker identifikation af foderet og dokumentere tidligere betaling af mængdegebyr.

Du finder ansøgningsskemaet til højre på denne side.

Lovstof

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Betaling for kontrol - lovstof

Indberetningsportalen

Du kan søge om reduceret grund- og mængdegebyr i Indberetningsportalen.
Indberetningsportal for fodervirksomheder
 
Du kan finde ansøgningsskemaet til reduceret mængdegebyr ved genindførsel her
 
Ansøgningsskema
 
Ansøgningen kan ikke udfyldes elektronisk, så du skal skanne og sende ansøgningen som vedhæftet fil.
 
Indsend ansøgningen her
 
Alternativt kan du sende en e-mail til: indtaegter@fvst.dk