13. Foderblandinger

Foderblandinger er beregnet til fodring af dyr, og kan gives enten som fuldfoder eller tilskudsfoder.

13.1 Hvad en foderblanding er

En foderblanding skal mindst bestå af to fodermidler, og den kan indeholde fodertilsætningsstoffer. 

Der er tale om to fodermidler, når fodermidlerne har hvert sit identifikationsnummer i fodermiddelfortegnelsen eller fodermiddelregisteret. Hvis fodermidlerne har det samme identifikationsnummer (f.eks. forskellige slags vegetabilske olier), er det afgørende hvorvidt fodermidlerne har samme oprindelse (f.eks. om de er fremkommet ved samme proces) eller ej.  I sidstnævnte tilfælde vil produktet være at betragte som en foderblanding. 

Foderblandinger er beregnet til fodring af dyr og kan gives enten som fuldfoder eller som tilskudsfoder. 

Da en foderblanding mindst skal indeholde to fodermidler og kan indeholde fodertilsætningsstoffer, er en blanding af ét fodermiddel med et fodertilsætningsstof ikke en foderblanding. 

En foderblanding er typisk sammensat af forholdsvis mange fodermidler og er ofte tilsat et eller flere fodertilsætningsstoffer, eventuelt indirekte via en eller flere forblandinger. 

Foderblandinger underopdeles i en række forskellige fodertyper, hvor der skelnes imellem, 

 • om foderet dækker dyrets samlede daglige behov for næring, eller
 • om foderet skal bruges sammen med andet foder for at dække dyrets samlede daglige behov for næring 

Fodertyper, der dækker dyrets samlede daglige behov for næring: 

 • Fuldfoder
 • Mælkeerstatning som fuldfoder 

Fodertyper, der skal bruges sammen med andet foder for at dække dyrets samlede daglige behov for næring: 

 • Mineralsk foder
 • Tilskudsfoder
 • Mælkeerstatning som tilskudsfoder

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra h) 

Se mere i afsnit:

12.2 Fodermiddelfortegnelsen

12.7 Fodermiddelregistret

Bilag 2 Definitioner og begreber

13.2 Fuldfoder

Et fuldfoder er en foderblanding, der er sammensat sådan, at den dækker hele dyrets daglige ration. 

Eksempler på fuldfoder: 

 • Foderblandinger til opdrættede fisk
 • Når hunde og katte fodres med foderblandinger, er det ofte i form af fuldfoder, så foderet dækker dyrenes samlede daglige ration. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra i) 

Se mere i afsnit:

17.2 Hvad daglig ration er

Bilag 2 Definitioner og begreber

13.3 Mælkeerstatning som fuldfoder

Mælkeerstatninger er foderblandinger, der enten er tørfoder, eller er opløst i en given mængde væske. Mælkeerstatninger gives til unge dyr som supplement til eller som erstatning for modermælken efter colostrum, men kan også gives som foder til unge dyr såsom slagtekalve, -lam eller -kid.
Colostrum kaldes også råmælk, og det er den mælk, som dyremoderen giver sine unger de første 48 timer efter fødslen.

En mælkeerstatning er en foderblanding. En mælkeerstatning kan enten være et fuldfoder eller et tilskudsfoder. Dette afhænger af, om mælkeerstatningen dækker dyrets samlede daglige behov for næring eller ej. 

Når mælkeerstatningen dækker dyrets samlede daglige ration, så er det en ”mælkeerstatning som fuldfoder”. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra i) 

Se mere i afsnit:

17.2 Hvad daglig ration er

Bilag 2 Definitioner og begreber

13.4 Tilskudsfoder

Et tilskudsfoder er en foderblanding, der har et stort indhold af visse stoffer. Derfor kan det kun sammen med andet foder dække den daglige ration. 

Eksempler på tilskudsfoder:

 • Foderblandinger til malkekøer, der er på græs, da græsset plus tilskudsfoderet til sammen dækker køernes samlede daglige behov for næring.
 • Godbidder til hunde som f.eks. hundekiks eller tyggestænger, der består af mindst to fodermidler, da godbidderne ikke skal dække hundens samlede daglige behov for næring.
 • Foder til heste, da det skal suppleres med grovfoder for at dække hestenes samlede daglige behov for næring.

Over for Fødevarestyrelsen har fodervirksomheder, der producerer hestefoder, udtrykt ønske om at kunne kalde tilskudsfoderet for fuldfoder, fordi det – underforstået – skal bruges sammen med grovfoder og herved til sammen blive til fuldfoder. Det fremgår imidlertid af definitionen af tilskudsfoder, at dette hestefoder er tilskudsfoder. 

For at vise, at tilskudsfoderet sammen med grovfoder dækker hestenes daglige behov for næring, kan brugsanvisningen formuleres sådan, at udtrykket ”fuldfoder” ikke nævnes, men forklaringen fra definitionen af fuldfoder indgår i brugsanvisningen. Et eksempel kunne være ”Tilskudsfoder. Sammen med grovfoder dækker foderet dyrets samlede daglige behov for næring”. 

Information om fodertilsætningsstoffer i tilskudsfoder:

Tilskudsfoder, der er fortyndet som angivet i brugsanvisningen, må ikke indeholde tilsætningsstoffer i større mængder end det maksimumindhold, der er fastsat for fuldfoder. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra i) 

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag VI, pkt. 3

Se mere i afsnit:

17.2 Hvad daglig ration er

Bilag 2 Definitioner og begreber

13.5 Mineralsk foder

Mineralsk foder er tilskudsfoder, der indeholder mindst 40 % råaske. Tilskudsfoder er foderblandinger, og derfor er mineralsk foder også foderblandinger. 

Det betyder, at et mineralsk foder: 

 • skal indeholde mindst to fodermidler.
 • er et særlig slags tilskudsfoder med højt indhold af råaske.
 • er tilskudsfoder, da det ikke dækker dyrets samlede daglige behov for næring.

 Eksempler på mineralsk foder (forudsat at der indgår mindst to fodermidler):

 • Sliksten til heste, da slikstene indeholder over 40 % råaske.
 • Mineralblokke til gnavere. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra k) 

Se mere i afsnit:

Bilag 2 Definitioner og begreber

13.5 Mælkeerstatning som tilskudsfoder

Mælkeerstatninger er foderblandinger, der enten er tørfoder, eller er opløst i en given mængde væske. Mælkeerstatninger gives til unge dyr som supplement til eller som erstatning for modermælken efter colostrum, men kan også gives som foder til unge dyr som slagtekalve, -lam eller -kid.
Colostrum kaldes også råmælk, og det er den mælk, som dyremoderen giver sine unger de første 48 timer efter fødslen. 

En mælkeerstatning er en foderblanding. En mælkeerstatning kan enten være et fuldfoder eller være et tilskudsfoder. Dette afhænger af, om mælkeerstatningen dækker dyrets samlede daglige behov for næring eller ej. 

Når mælkeerstatningen ikke dækker dyrets samlede daglige ration, så er det en ”mælkeerstatning som tilskudsfoder”. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra l) 

Se mere i afsnit:

17.2 Hvad daglig ration er

Bilag 2 Definitioner og begreber