Flytning og indførsel af levende dyr - lovstof

Veterinær Samhandel og eksport

Her finder du supplerende lovgivning til EU's dyresundhedslov, som gælder for levende dyr i forbindelse med flytning mellem EU lande og andre lande i samhandelsområdet samt ved indførsel fra tredjelande.

Overordnet er det dyresundhedsloven, som regulerer flytning og indførsel af levende dyr. Du kan læse mere om dyresundhedsloven på Fødevarestyrelsens side om dyresundhedsloven.

Gå til siden Dyresundhedsloven

Derudover finder følgende anvendelse:

Ikke-kommercielle regler (OBS kun relevant for kaniner): 

Se under "Kæledyr"

Almindelig indførsel fra tredjelande

Importkrav – La 23,0-2110 i Certifikatdatabasen

Gå til Certifikatdatabasen

Ikke-kommercielle regler: 

Se under "Kæledyr"

 

Almindelige flytninger og indførsler:

​Import- og indførselskrav – La 23,0-2100 i Certifikatdatabasen

Gå til Certifikatdatabasen

Ikke-kommerciel flytning:

Generelle krav

Forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (Kæledyrsforordningen)

Bekendtgørelse nr. 1408/2018 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter - OBS, bekendtgørelsen ophæves pr. 1. juli 2024.

Bekendtgørelse nr. 499 af 22. maj 2024 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, udstedelse af identifikationsdokumenter, overgangsforanstaltninger for flytning af unge hunde, katte og fritter og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter - Finder først anvendelse fra første fra 1. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 1261/2015 om forbud mod hold af særlige dyr

Særligt for hunde, katte og fritter

Forordning (EU) nr. 577/2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (Identifikationsdokument- og landeforordningen)

Forordning (EU) 2018/772 om supplerende regler for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde

Forordning (EU) 2018/878 om vedtagelse af listen over medlemsstater eller dele af medlemsstaternes områder, der overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for så vidt angår anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde

Bekendtgørelse nr. 501 af 22/05/2024 om beskyttelsesforanstaltninger over for hunde, katte og visse arter af flyvende hunde fra halvøen Malaysia og Australien Finder anvendelse fra 1. juli 2024

Se desuden under:
Sådan rejser du med din hund
Sådan rejser du med din kat

Særligt for fugle

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1933 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår regler for ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr til en medlemsstat fra et territorium eller et tredjeland

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1938 om fastlæggelse af et standardidentifikationsdokument til brug ved ikkekommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr til en medlemsstat fra et territorium eller et tredjeland og om ophævelse af beslutning 2007/25/EF

 

 

 

 

Læs mere

Du kan læse mere om reglerne for eksport til tredjelande på denne side:

Gå til siden om eksport til tredjelande