Halekupering af grise

Rutinemæssig halekupering af grise er forbudt, men under følgende forhold må grise halekuperes:

  • Der skal foreligge skriftlig dokumentation for halebid i besætningen. 
  • Årsager til halebid skal identificeres ved hjælp af en risikovurdering med tilhørende handlingsplan.
  • Personen, som skal udføre halekuperingen, skal være uddannet hertil.
  • Maksimalt halvdelen af grisens hale må kuperes.
  • Halekupering skal udføres inden for grisens andet til fjerde levedøgn.

Du kan finde relevant information i vores pjece om halekupering.

Læs pjecen "Halekupering - er det nødvendigt?" (pdf)

EU handlingsplan

Danmark har i januar 2018 udarbejdet en EU-handlingsplan vedrørende, hvilke tiltag danske myndigheder vil anvende for at reducere andelen af halekuperede grise.
Se EU-handlingsplanen her.