Udegående heste

Heste, der går ude, skal i følge dyrevelfærdslovens § 18, sidste pkt. beskyttes mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Om sommeren

Her gælder dyrevelfærdslovens generelle bestemmelser om, at dyr skal beskyttes mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Adgang til skygge på folden kan derfor være nødvendigt, så hestene især i meget varme perioder kan søge skygge fra direkte sol. Beskyttelse mod flyvende insekter bør også overvejes.

I vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr

Her gælder bestemmelserne i § 18 i bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste (hestebekendtgørelsen). Det betyder, at heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal

  • have et kraftigt og tæt hårlag
  • være ved godt huld
  • have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr på samme tid kan hvile på et tørt strøet leje (se nedenfor)

Desuden skal hestene have fri adgang til frisk drikkevand.

Fødevarestyrelsen forstår vinterperioden som månederne december, januar og februar. Perioder med vinterlignende vejr konstateres i ofte i november og marts. I vinterperioden gælder bestemmelserne i hestebekendtgørelsens § 18 altid, mens det i perioder med vinterlignende vejr konkret må vurderes, om vejret er så vinterlignende, at bestemmelserne i § 18 skal overholdes.

Krav til læskur eller bygning

Læskuret eller bygningen skal placeres på et sted, der er tilstrækkeligt drænet.

Gulvarealet i læskure til udegående heste skal være mindst (2,0 x hestens stangmål)² for de første fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)². Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der skal være et velstrøet tørt leje på mindst 80 pct. af gulvarealet - dette gælder også i tilfælde af slagregn eller snestorm.

Fravigelse af krav om adgang til læskur eller bygning

Det følger af hestebekendtgørelsens § 19, at islandske heste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor-​ponyer og shetlandsponyer (af rene racer med stambog, eller som dokumenterbart er mindst 7/8-rene racedyr) kan holdes ude døgnet rundt i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr uden adgang til læskur eller bygning. Ud over, at ovennævnte bestemmelser om hårlag og huld skal overholdes, er det en forudsætning, at hestene holdes på meget store arealer,

  1. hvor naturlige forhold, som tæt beplantning, lavninger eller lignende, yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør, og
  2. hvor der findes et tørt, strøet lejeareal med en veldrænet bund, som f.eks. et tykt lag grannåle, hvor alle hestene skal kunne hvile samtidig.

Godkendelse af areal til udegående dyr

Myndighederne (Fødevarestyrelsen) godkender ikke arealer til udegående dyr. Dette gælder også forhåndsgodkendelse. Det er ejerens/den ansvarlige for et hesteholds ansvar, at overholde ovenstående bestemmelser.