Udegående heste

Heste skal ifølge dyrevelfærdsloven behandles omsorgsfuldt og beskyttes mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. I "Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste" fastsættes specifikke krav til udendørs hold af heste om vinteren.

Hestenes forhold

Hvis heste skal gå ude i mere end 12 timer i døgnet i perioder med vinterlignende vejr, skal hestene:

 • have et kraftigt og tæt hårlag
 • være ved godt huld
 • have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr på samme tid kan hvile på et tørt strøet leje
 • have fri adgang til frisk drikkevand
 • have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr

Heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i perioder med vinterlignende vejr, skal have adgang til et læskur eller bygning, hvor alle heste på samme tid kan hvile på et tørt, strøet leje.

Størrelse og placering af læskure

Størrelse:

Gulvarealet i læskure til udegående heste skal være mindst (2,0 x hestens stangmål)² for de første fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)².

Placering:

Læskur til udegående heste skal ifølge hesteloven være placeret på et sted med tilstrækkelig afvanding (dræning).

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at læskure skal have en overdækning for at sikre dyrene adgang til et tørt leje. Læskure bør opføres og placeres således, at alle dyr på samme tid kan søge tørt leje - også i tilfælde af slagregn og snestorm.

Fravigelser af krav om adgang til læbygninger

For følgende hesteracer kan kravet om adgang til læbygninger, hvor alle dyr på samme tid kan hvile på et tørt, strøet leje, under visse forudsætninger fraviges (jf. Bekendtgørelsen om udegående heste):

 • Islandsheste
 • Konik-heste
 • Przewalski-heste
 • Exmoor-​ponyer
 • Shetlandsponyer (7/8-rene racedyr)
 • Det forudsætter, at hestene holdes på meget store arealer, hvor de naturlige forhold, som tæt bevoksning, lavninger eller lignende yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør. Der skal findes et tørt, strøet lejeareal med en veldrænet bund, som fx et tykt lag grannåle.

Godkendelse af areal til udegående dyr

Myndighederne (Fødevarestyrelsen) skal ikke godkende arealer til udegående dyr, men ejeren/den ansvarlige for dyrene skal overholde ovenstående forhold.