Dyrevelfærdsansvarlig

Som dyrevelfærdsansvarlig hjælper man slagteriets ledelse med at overholde gældende regler for slagtning af dyr. Den dyrevelfærdsansvarlige kan være indehaveren selv, en fra slagteriets eget personale eller en person, som hentes udefra. Den dyrevelfærdsansvarlige er under slagteriledelsens direkte myndighed og rapporterer direkte til slagteriledelsen om forhold vedrørende dyrenes velfærd.

Krav om en dyrevelfærdsansvarlig

Der er krav om, at der skal være en dyrevelfærdsansvarlig på slagterier, hvor der slagtes mindst 1.000 husdyrenheder eller 150.000 fugle eller kaniner om året.

Krav til den dyrevelfærdsansvarlige:

 • Bistå slagteriledelsen med at overholde bestemmelserne i Aflivningsforordningen 
  Gå til Aflivningsforordningen
 • Besiddelse af et kompetencebevis, som er udstedt for alle de processer, der finder sted på det/de slagteri(er), som vedkommende er ansvarlig for
  Du kan finde yderligere information om et kompetencebevis her.
 • Føre optegnelser over de skridt, der tages til at forbedre dyrevelfærden på det slagteri, hvor vedkommende udfører sine opgaver (optegnelserne opbevares i mindst et år og skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed på anmodning).
 • Kan kræve, at slagteriets personale træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre overholdelsen af forordningens bestemmelser.

Beregning af husdyrenheder

Omregningssatserne for husdyrenheder fremgår af Aflivningsforordningen (art. 17, stk. 6).

 • Voksent kvæg, som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) ( 1 ) og dyr af hestefamilien: 1 husdyrenhed
 • Andet kvæg: 0,50 husdyrenhed
 • Svin med en levende vægt på over 100 kg: 0,20 husdyrenhed
 • Andre svin: 0,15 husdyrenhed
 • Får og geder: 0,10 husdyrenhed
 • Lam, gedekid og smågrise med en levende vægt på under 15 kg: 0,05 husdyrenhed​