Udegående kvæg

Kvæg skal behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Nedenfor kan du læse om retningslinjerne på området.

Egnede kvægracer til udendørs hold om vinteren

Følgende racer er som udgangspunkt robuste racer, som kan gå ude om vinteren:

 • Angus
 • Galloway
 • Skotsk Højlandskvæg
 • Hereford

  NB. Der kan være andre racer - herunder krydsninger og bison - som også er tilstrækkelig robuste, mens malkekvægracer og en del andre kødkvægracer ikke er lige så egnede til at gå ude om vinteren under danske forhold. Malkekvæg og afkom af malkekvæg skal holdes på stald i ekstremt vejr (jf. Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg).

Kvæg skal forberedes på at skulle gå ude om vinteren

Kvæg, der skal gå ude hele døgnet i vintervejr, skal være forberedt herpå, ligesom de skal være egnede hertil. Det vil sige, at dyrene som udgangspunkt skal:

 • have et kraftigt og tæt hårlag
 • være i godt huld
 • have fri adgang til frisk drikkevand
 • have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr
 • have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr på samme tid kan hvile på et tørt, strøet leje

  NB. Kravet om sikring mod vind og vejr gennem adgang til læskur eller bygning kan fraviges, hvis dyrene holdes på store arealer, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, som et læskur eller en bygning vil kunne give.

Læskur

Læskure bør opføres og placeres således, at alle dyr på samme tid kan søge tørt leje - også i tilfælde af slagregn og snestorm. Det er vigtigt, at underlaget i læskuret er jævnt og tørt og velegnet som leje.

Udegående kvæg om sommeren

Alle kreaturer har behov for at søge skygge i varme perioder. Adgang til skygge kan derfor være nødvendigt i henhold til dyrevelfærdsloven.

NB. Ifølge "Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg", skal malkekvæg eller afkom af malkekvæg på bedrifter (etableret efter 1. juli 2010), der går ude i varme perioder om sommeren, have mulighed for enten at søge skygge eller have adgang til stalden.

Godkendelse af areal til udegående dyr

Myndighederne (Fødevarestyrelsen) skal ikke godkende arealer til udegående dyr, men ejeren/den ansvarlige for dyrene skal overholde ovenstående forhold.