Rituel slagtning

Det er tilladt at slagte kvæg, får, geder og slagtekyllinger efter religiøse ritualer i Danmark, hvis dyret er blevet bedøvet inden. Det er desuden en betingelse, at slagtningen finder sted på et slagteri.

Tilladelse til slagtning efter religiøse ritualer

Hvis et slagteri ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer, skal det meddeles Fødevarestyrelsen ved hjælp af blanketten nedenfor:

Anmeldelse af slagtning efter religiøse ritualer (pdf)

Overordnede krav til slagtning efter religiøse ritualer

Det er dyrearterne kvæg, får, geder og slagtekyllinger, som kan slagtes efter religiøse ritualer på et slagteri med forudgående bedøvelse.

Betingelser for slagtningen er følgende:

 • Slagtningen skal finde sted på et slagteri.
 • Slagteriet skal meddele Fødevarestyrelsen, at det ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer med forudgående bedøvelse.
 • Det er en betingelse, at kødet fra et dyr, der er slagtet efter religiøse ritualer, helt eller delvist forventes afsat til - eller ​afsat med henblik på videresalg - til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.
 • Slagtningen skal foregå ved, at begge halspulsårer og halsvener manuelt eller mekanisk overskæres med et skarpt redskab, umiddelbart efter at dyret er bedøvet, således at dyret dør ved afblødning, uden at dyret på ny kommer til bevidsthed.

Specifikke krav til slagtning efter religiøse ritualer

Til bedøvelse af kvæg, får og geder kan anvendes en ikke-penetrerende boltanordning, inden dyret aflives endeligt ved afblødning under følgende betingelser:

 • Den ikke-penetrerende boltanordning må ikke anvendes til dyr, der er under 8 måneder gamle eller til tyre, der er 24 måneder gamle eller derover.
 • Be​døvelsen skal udføres med et korrekt tryk på et fastholdt dyr med fikseret hoved.
 • Såfremt dyret ikke bedøves ved første skud med en ikke-penetrerende boltanordning, skal dyret straks skydes med en penetrerende boltanordning eller bedøves ved brug af elektrisk strøm.
  til fastholdelse af kvæg skal der anvendes en boks, hvor dyret fastholdes i opretstående stilling. Boksen og hovedfikseringen skal kunne justeres efter dyrets størrelse.

Aflivning af slagtekyllinger

Ved aflivning af slagtekyllinger med forudgående bedøvelse i vandbad skal slagteriet bl.a. opfylde følgende krav for at sikre bedøvelsens effekt samt for at sikre hurtig aflivning:

 • Der skal sikres størst mulig ensartethed af slagtekyllingernes størrelse indenfor et slagtehold for at øge bedøvelsens effektivitet.
 • Øget ledningsevne i vandbadet skal sikres ved hjælp af tilsætning af en saltopløsning eller anden opløsning med samme effekt.
 • Der må maksimalt gå fem sekunder, fra det enkelte dyr forlader vandbadet, til afblødningen af dyret påbegyndes.
 • Indstillingen af de automatiske knive skal kontrolleres ved opstart af hvert slagtehold og løbende efter behov.