Fødevarekædeoplysninger for svin, kvæg, får, geder, heste m.v.

Denne erklæring kan alle besætningsejere bruge til at afgive en række oplysninger til slagteriet om fødevarekæden.

Fødevarekædeoplysninger er oplysninger, der skal sendes med dyr, der skal slagtes og anvendes som fødevarer. Reglerne omfatter alle dyrearter undtagen vildtlevende vildt.

Det er besætningsejeren eller den, som er ansvarlig for afsendelse af dyrene til slagtning, som er ansvarlig for, at fødevarekædeoplysningerne afgives. Oplysningerne afgives på blanketten "Erklæring om fødevarekædeoplysninger for svin, kvæg, får, geder, heste m.v., som skal afgives hver gang, der sendes dyr til slagtning".

Erklæringen findes i to udgaver, den ene er på dansk og den anden er på tre sprog, hvor teksten ud over dansk også er tysk og engelsk. Erklæringen på tysk og engelsk kan bruges, når dyr skal slagtes i udladet.

Erklæring på dansk til dyr, der bliver slagtet dyr i Danmark (pdf)

Erklæring på tre sprog til dyr, der bliver slagtet i udlandet (pdf)