Udegående får

Får skal behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Fårenes forhold

De fleste fåreracer er robuste. Får kan derfor - på visse betingelser - gå ude døgnet rundt i vinterperioden uden adgang til læbygninger.

Det er således en forudsætning, at fårene er i godt huld og med god uld.

Der skal desuden være græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Der skal være arealer med veldrænet bund, hvor dyrene kan søge leje.

Godkendelse af areal til udegående dyr

Myndighederne (Fødevarestyrelsen) skal ikke godkende arealer til udegående dyr, men ejeren/den ansvarlige for dyrene skal overholde ovenstående forhold.