Kastration

Besætningsejere og deres ansatte må selv lokalbedøve pattegrise forud for kastration, hvis de har gennemført nedenstående kurser:

  • Du skal være uddannet i kastration og have erfaring med at kastrere pattegrise. Uddannelsen kan bestå af instruktion fra besætningsdyrlægen og sidemandsoplæring (NB. Det er ikke et lovkrav, at pattegrise skal lokalbedøves inden kastration).
  • Du skal have gennemført et kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.
  • Du skal enten have gennemført et medicinhåndteringskursus eller opfylde betingelserne for at være undtaget fra kravet herom –
    Se siden om medicinhåndteringskurser.

Kursus: Lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration

Målet med kurset er at give kursusdeltagerne teoretisk og praktisk viden om korrekt anvendelse af lokalbedøvelse forud for kastration af pattegrise.

Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration (pdf)

Du må kun kastrere grise under særlige betingelser​

Som hovedregel må dyr kun kastreres af en dyrlæge, og dyret skal forud for kastrationen være bedøvet. Det er dog tilladt andre end dyrlæger at kastrere pattegrise inden for grisens 2.-7. levedøgn, forudsat vedkommende er uddannet i kastration. Pattegrise kan kastreres uden forudgående bedøvelse, hvis de bliver smertebehandlet. Overrivning af væv i forbindelse med kastration må ikke foretages.