Kursus for personer med ansvar for bedrift med slagtekyllinger

Personer, som har det daglige ansvar for en bedrift med slagtekyllinger, skal have gennemgået og bestået et kursus, før de overtager ansvaret for bedriften.

Kurset skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Godkendte kurser tilbydes hos SEGES.

Det er også et krav, at den, der har det daglige ansvar for bedriften, skal sikre, at personer, der ansættes til at tage vare på kyllingerne, har de fornødne færdigheder og kvalifikationer.