Grænseværdier for dødelighed hos kvæg

Grænseværdierne for dødelighed i kvægbesætninger kan give den enkelte landmand et værktøj, der kan bidrage til, at landmanden – i samarbejde med besætningsdyrlægen – kan sætte fokus på dyresundhed og dyrevelfærd.

Fødevarestyrelsen kan anvende dødelighed til at målrette kontrollen. Dødelighedstallene bliver ikke anvendt til udpegning til gult kort eller nedrykning i rådgivningskategori.

Der er fastsat grænseværdier for køer og kalve:

  • Kalve: 20 %
  • Køer: 14 %

Du kan som landmand kan se dødeligheden i din egen besætning på Landbrugsindberetning på nedenstående link:

Se dødeligheden i din egen besætning på Landbrugsindberetning.dk

Der beregnes dødelighed for kvæg i aldersgrupperne køer og kalve 0-6 mdr., men ikke for ungdyr over 6 mdr. På Landbrugsindberetning.dk holdes dødeligheden i besætningen op imod grænseværdien, og der vises grøn, gul eller rød farve afhængig af, om dødeligheden er under grænseværdien, tæt på eller overskrider grænseværdien.

Se faktaark om visning af data på Landbrugsindberetning.

Faktaark om visning af data på Landbrugsindberetning (pdf)

Dødelighed for kvæg opgøres pr. år. For køer beregnes dødeligheden som antal døde køer de seneste 12 måneder divideret med antal kodage de seneste 12 måneder. Kodage beregnes ved at summere antal køer på besætningen dag for dag. For kalve beregnes dødeligheden som en incidensrate efter en overlevelsesformel, og beregnes rullende for de 6 måneder, som ligger 6 måneder forud.

Alle dødeligheder beregnes på baggrund af døde dyr faktureret af DAKA og antal dyr registreret i CHR. Hvis du mener at dødeligheden ikke stemmer overens med det du oplever i din besætning, er det formodentlig fordi dine registreringer i CHR ikke er helt præcise eller opdaterede.