Velfærdsvurderinger ved slagtning

Hvert hold slagtekyllinger, som sendes til slagteri, undersøges for forekomsten af trædepudesvidninger eller andre tegn på velfærdsproblemer i besætningen.

Velfærdsvurderingerne på slagteriet kan vise, om der er problemer med velfærden i besætningen. 

Trædepudesvidninger bliver vurderet med et pointsystem, så hvert hold får en samlet trædepudescore. Hvis slagteriet konstaterer, at der er problemer, indberetter embedsdyrlægen det til Fødevarestyrelsen, som følger op med kontakt til besætningen og eventuelt besætningskontrol. Hvis problemerne er mindre væsentlige, retter slagteriets dyrlæge dog i første omgang henvendelse til producenten og henstiller, at denne retter op på forholdene.

Når Fødevarestyrelsen følger op overfor besætningen, kan det indebære krav om, at producenten udarbejder en handlingsplan. Hvis det er nødvendigt, kan Fødevarestyrelsen også påbyde, at producenten nedsætter belægningsgraden indtil det kan dokumenteres, at de problemer, der gav anledning til påbuddet, er løst.​