Grænseværdier for dødelighed hos grise

Grænseværdierne for dødelighed i grisebesætninger kan give den enkelte landmand et værktøj, der kan bidrage til, at landmanden – i samarbejde med besætningsdyrlægen – kan sætte fokus på dyresundhed og dyrevelfærd.

Fødevarestyrelsen kan anvende dødelighed til at målrette kontrollen. Dødelighedstallene bliver ikke anvendt til udpegning til gult kort eller nedrykning i rådgivningskategori.

Der er kun fastsat grænseværdi for søer på 14 % pr. år.

Du kan som landmand kan se dødeligheden i din egen besætning på Landbrugsindberetning på nedenstående link:

Se dødeligheden i egen besætning (Landbrugsindberetning.dk)

Der beregnes dødelighed for grise i aldersgrupperne søer og slagtegrise. Der beregnes ikke dødelighed for fravænnede grise eller pattegrise. På Landbrugsindberetning.dk holdes dødeligheden i besætningen op imod grænseværdien, og der vises grøn, gul eller rød farve afhængig af, om dødeligheden er under grænseværdien, tæt på eller overskrider grænseværdien.

Se faktaark om visning af data på Landbrugsindberetning.

Faktaark om visning af data på Landbrugsindberetning (pdf)

Dødeligheden for grise opgøres pr. måned og beregnes som et 12 måneders simpelt gennemsnit af antal døde grise pr. måned divideret med antallet af grise registreret på et CHR nummer den pågældende måned. Den gennemsnitlige dødelighed pr. år kan beregnes ved at gange den viste dødelighed med 12.

Alle dødeligheder beregnes på baggrund af døde dyr faktureret af DAKA og antal dyr registreret i CHR. Hvis du mener at dødeligheden ikke stemmer overens med det du oplever i din besætning, er det formodentlig fordi dine registreringer i CHR ikke er helt præcise eller opdaterede.