Dansk EU-handlingsplan til forbedring af kontrolforanstaltninger til forebyggelse af halebid og udfasning af halekupering af grise

Den danske ​EU-handlingsplan er udarbejdet i forbindelse med, at EU-kommissionen har iværksat en række initiativer for at reducere antallet af rutinemæssigt halekuperede grise i EU. ​

Initiativerne fra EU-Kommissionen omfatter blandt andet en henstilling​ fra 2016 til alle EU-lande om at reducere antallet af halekuperede grise, samt krav om, at alle EU-lande skal udarbejde en EU-handlingsplan med henblik på at forbedre kontrollen af reglerne om halekupering. 

Læs henstillingen fra 2016 her

Danmark har i januar 2018 udarbejdet en EU-handlingsplan vedrørende, hvilke tiltag danske myndigheder vil anvende for at reducere andelen af halekuperede grise.

Se EU-handlingsplanen fra januar 2018 her (pdf)

Dele af EU-handlingsplanen er blevet revideret og præciseret i august 2018.

​Find den reviderede handlingsplan her (pdf)

I 2019 trådte de skærpede regler for halekupering i kraft. De skærpede regler for halekupering er en del af denne EU-handlingsplan, som er udarbejdet i forbindelse med, at EU-Kommissionen har iværksat en række initiativer for at reducere antallet af rutinemæssigt halekuperede svin i EU.

Seneste revidering af EU-handlingsplanen er foretaget i oktober 2021. Revideringen kan findes her:

EU-handlingsplan - Grise​ (pdf)