Virksomheder med dårlig regelefterlevelse

Fødevarestyrelsen kan anvende særligt skærpede sanktioner over for virksomheder med dårlig regelefterlevelse. Det er fødevarevirksomheder, som har fået anmærkninger på tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. En ny virksomhed, der har fået anmærkninger på de tre første kontrolbesøg, er også omfattet.

De skærpede sanktioner er specifikt rettet mod virksomheder, der har været kategoriseret som virksomhed med dårlig regelefterlevelse i mere end 12 måneder, og skal understøtte virksomhedernes mulighed for at få rettet op på de ulovlige forhold og få virksomhederne tilbage på sporet. Det omfatter fokus på årsagerne til den dårlige regelefterlevelse, øget vejledning til virksomhederne, to på tilsyn og vejledningsmøder hos Fødevarestyrelsen. Derudover har Fødevarestyrelsen gennemført kampagner, der skal understøtte virksomhederne, så de ikke bliver kategoriseret som virksomheder med dårlig regel-efterlevelse.  ​

Større bøder

Hvis en virksomhed har været kategoriseret som virksomhed med dårlig regelefterlevelse i mindst 12 måneder, kan Fødevarestyrelsen forhøje normalbødestørrelsen med 100 %, hvis virksomheden begår overtrædelser af fødevarelovgivningen, som skal sanktioneres med en bøde. Det samme gælder, hvis virksomheden begår en grov overtrædelse af fødevarelovgivningen efter at være kategoriseret som virksomhed med dårlig regelefterlevelse. Det vil fremgå af bødeforlægget fra Fødevarestyrelsen, hvis bødestørrelsen til virksomheden er forhøjet.

Daglige tvangsbøder

Hvis en virksomhed har været kategoriseret som virksomhed med dårlig regelefterlevelse i mindst 12 måneder, kan Fødevarestyrelsen meddele virksomheden tvangsbøder af kr. 1.000 dagligt fra det tidspunkt, hvor virksomheden har overtrådt fristen for at efterkomme et meddelt påbud eller et forbud. Det samme gælder, hvis virksomheden begår en grov overtrædelse af fødevarelovgivningen efter at være kategoriseret som virksomhed med dårlig regelefterlevelse.

Virksomhedskarantæne

Hvis en virksomhed har været kategoriseret som virksomhed med dårlig regelefterlevelse i mindst 12 måneder, kan Fødevarestyrelsen nedlægge forbud mod drift, hvis der foreligger en nærliggende risiko for, at virksomheden fortsat ikke vil blive drevet i overensstemmelse med reglerne. Virksomhedskarantænen fastsættes for en nærmere angivet periode og kan maksimalt vare i seks måneder. En virksomhedskarantæne vil medføre, at den pågældende fødevarevirksomhed ikke kan drives lovligt – også selvom virksomheden har rettet op på de konkrete overtrædelser.

Virksomhedskarantæne kan suppleres med et forbud mod, at den ansvarlige for virksomheden, altså ejeren, forpagteren eller den daglige leder, kan udføre fødevareaktiviteter, hvilket vil omfatte alle de fødevarevirksomheder, hvor den pågældende er ansvarlig.

Afgørelser om virksomhedskarantæne vil kunne forlanges indbragt for domstolene.

Kontrolvejledning

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning beskriver overordnet, hvordan Fødevarestyrelsens tilsynsførende forbereder, gennemfører og afslutter et kontrolbesøg. Du kan bl.a. læse om de skærpede sanktioner over for virksomheder med dårlig regelefterlevelse.

Kontrolvejledning