Vælg Dyrevelfærdsmærket og få garanti for langsommere voksende kyllinger

Når du vælger kød og forarbejdede produkter fra kyllinger, der bærer Dyrevelfærdsmærket, er du med til at øge efterspørgslen efter kyllinger, der opdrættes langsommere og under forbedrede forhold. Dermed bidrager du aktivt til at give bedre dyrevelfærd for slagtekyllinger gennem dine indkøb, når du vælger Dyrevelfærdsmærket i køledisken.

Se hvor meget dyrevelfærd kyllingerne får, når du vælger 1, 2 eller 3 hjerter

Ved at vælge produkter med Dyrevelfærdsmærket medvirker du til, at flere kyllinger produceres under forbedrede forhold. Det er markedsdreven dyrevelfærd. ​

Allerede med et hjerte er dyrevelfærden for slagtekyllingerne løftet over dansk lovgivning, og for hvert hjerte der tilføjes i mærket, bliver dyrevelfærden bedre. 

Kontrollen med Dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt, og mærket er din garanti for, at slagtekyllingerne har haft bedre forhold end slagtekyllinger fra traditionel produktion.

    et hjerte   to hjerter   tre hjerter

 Kyllinger

Kyllingeikon dyrevelfærd

 • Langsommere voksende race 
 • Mere plads - i gns. 5 pct. mere end konventionel produktion
 • Øget fokus på trædepuder
 • Kortere transporttid - højst 6 timer 
 • Langsommere voksende race
 • Endnu mere plads - i gns. 20 pct. mere end konventionel produktion
 • Øget fokus på trædepuder
 • Kortere transporttid - højst 6 timer 
 • Grovfoder eller aktivitetsmateriale
 • Langsommere voksende race
 • Meget mere plads - i gns. 30 pct. mere end konventionel produktion
 • Øget fokus på trædepuder 
 • Kortere transporttid - højst 6 timer 
 • Grovfoder og aktivitetsmateriale
 • Beplantet udeareal

Hvorfor disse kriterier?

 • Langsommere voksende race: For slagtekyllinger gælder det, at der skal benyttes racer, der minimum vokser 25 pct. langsommere end de konventionelle racer. Lavere vækstrater medfører en mere harmonisk knogletilvækst i forhold til vægtstigningen. Dyrene bliver derved mere aktive, hvilket yderligere kan styrke knogleudviklingen.

 • Mere plads: I gennemsnit 5, 20 og 30 pct. mere plads end ved konventionel produktion. En reduceret belægningsgrad vurderes at have positiv sammenhæng med dyrevelfærden. Mulighederne for at udøve naturlig adfærd er større, jo mere plads der er til rådighed.

 • Aktivitetsmateriale kan være af forskellig art: Det kan eksempelvis være tildeling af forskellige typer af grovfoder eller aktivering i form af adgang til udendørs areal. Anvendelsen af aktivitetsmateriale i slagtekyllingers nærmiljø er alment anerkendt som gunstigt for dyrevelfærden. Virkningen ligger ikke alene i at beskæftige dem, aktiveringen kan også være gunstig for f.eks. kyllingernes gangegenskaber.  

Her finder du kylling med Dyrevelfærdsmærket

Du finder kød og forarbejdede produkter fra kyllinger med Dyrevelfærdsmærket, når du handler hos:

Logoer på butikker som sælger produkter med Dyrevelfærdsmærket

Slagtekyllingebesætninger under Dyrevelfærdsmærket

Dyrevelfærdsmærket bidrager til at skabe bedre dyrevelfærd for flere slagtekyllinger. I løbet af de seneste år har antallet af slagtekyllingebesætninger, der har valgt at registrere sig under Dyrevelfærdsmærket, været i en positiv udvikling, men markedssituationen afspejles også i antal slagtekyllingebesætninger under den frivillige ordning.

 

Udvikling i tilmeldte slagtekyllingebesætninger under Dyrevelfærdsmærket

* Pr. 1. april 2024