Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Bekendtgørelsen fastsætter regler for dyrs velfærd, produktion og mærkning af mælk og mejeriprodukter, fersk og hakket kød samt tilberedt kød og kødprodukter fra grise, slagtekyllinger, kød- og malkekvæg, der markedsføres under den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning.