Dyrevelfærdsmærket på spisesteder

Med Dyrevelfærdsmærket kan forbrugerne se, hvilke produkter der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd.

Hvordan kan I være med som spisested?

Flere grossister tilbyder allerede produkter med det statslige Dyrevelfærdsmærke. I kan skilte med mærket på jeres spisested, hvis de produkter, I modtager fra jeres grossister, er mærket med det statslige Dyrevelfærdsmærke.

Krav for at markedsføre Dyrevelfærdsmærket kød på spisested

  1. Registrer at I opbevarer og tilbereder Dyrevelfærdsmærkede produkter hos Fødevarestyrelsen.
  2. Som led i jeres egenkontrol, skal I skriftligt notere, hvordan I sikrer, at der er adskillelse og sporbarhed for de dyrevelfærdsmærkede produkter, som I modtager. Læs mere om egenkontrol i fødevarevirksomheder
  3. Den skriftlige dokumentation for egenkontrollen inkl. sporbarhed skal opbevares i mindst 2 år.

Tilmelding til Dyrevelfærdsmærket

Spisesteder, detail- og engrosvirksomheder skal forud for, at de vil begynde aktiviteter under Dyrevelfærdsmærket, anmelde denne aktivitet efter reglerne i autorisationsbekendtgørelsen.

Her finder du blanketten

Markedsføring på jeres spisested

I må skilte med, at I anvender 1, 2 eller 3 hjertet dyrevelfærdsmærkede produkter. Det er jeres eget ansvar at sikre, at Dyrevelfærdsmærket bliver brugt korrekt i markedsføringen, således at jeres gæster ikke bliver vildledt.

Sådan markedsfører i Dyrevelfærdsmærket

  • Sæt minibordryttere (skilte) med grundlogo eller produktlogo ud for jeres retter med de dyrevelfærdsmærkede produkter, således det ikke skaber vildledning i forhold til øvrige retter.
  • Indsæt produktlogo (1, 2 eller 3 hjerter) i jeres menukort tydeligt ud for den pågældende ret med dyrevelfærdsmærkede produkter, således det ikke skaber vildledning i forhold til menukortets øvrige retter.
  • Omtal på jeres hjemmeside og sociale medier, at I anvender dyrevelfærdsmærkede produkter på jeres spisested.

Materialer til jer

Her kan I downloade logoer og bordryttere samt læse designguiden for Dyrevelfærdsmærket.