Information om brug af genmodificerede organismer (GMO) i fødevarer

GMO (genmodificerede organismer) eller genmodificerede fødevarer kan enten bestå af, indeholde eller være fremstillet af en genmodificeret or​​​ganisme (GMO). Eksempelvis genmodificerede majs eller olie fra genmodific​​erede sojabønner.

GMO’er til fødevarebrug skal godkendes i EU og være fundet lige så sikre at spise som tilsvarende ikke genmodificerede organismer. Brug af GMO skal fremgå af mærkningen som en oplysning til dig som forbruger. Forbrugere, som ønsker at undgå genmodificerede fødevarer, kan tjekke mærkningen på fødevaren. Hvis fødevaren har e​​n ingrediensliste, skal der her stå, hvis en ingrediens i fødevaren er genmodificeret eller fremstillet af noget, der er genmodificeret. Hvis en fødevare ikke har en ingrediensliste, skal det fremgå tydeligt et anden sted på pakken.

Mærkning af fødevarer

Det skal stå i mærkningen, hvis en ingrediens i fødevaren er genmodificeret eller fremstillet af noget, der er genmodificeret. Man kan også vælge økologiske fødevarer. I økologiske fødevarer må der ikke bruges genmodificerede ingredienser eller kød, mælk og æg fra dyr, der har fået genmodificeret foder.

Hvis man vil undgå at spise kød fra dyr, der har fået genmodificeret foder, kan man købe økologisk kød. GMO-foder må ikke anvendes i økologisk produktion.

Kød fra dyr, der har fået genmodificeret foder, hører ikke ind under reglerne for mærkning med GMO, idet kødet i sig selv hverken indeholder eller består af GMO. Kun fødevarer, der indeholder, består af eller er fremstillet af GMO, skal mærkes. Det er derfor ikke muligt at se på kødet, man køber, om dyret har fået genmodificeret foder.

Virksomheder kan dog frivilligt mærke med oplysning om, at der ikke er anvendt genmodificeret foder, hvis det kan dokumenteres, at det er rigtigt, og mærkningen ikke er vildledende for forbrugeren.

Genmodificerede ingredienser i fødevarer, der købes i Danmark

Der kan i princippet godt være genmodificerede ingredienser i de fødevarer, der bliver solgt i Danmark. Det er tilladt at anvende godkendte genmodificerede planter og mikroorganismer til fødevarebrug. Hvis et produkt indeholder eller er fremstillet af en GMO, skal det fremgå af mærkningen på fødevaren som "genetisk modificeret" eller "fremstillet af genetisk modificeret (f.eks. majs)". Udbuddet af genmodificerede fødevarer i Danmark er dog meget begrænset. Mærkning med GMO ses derfor yderst sjældent på fødevarer i danske butikker.