Hvor mange besætninger er tilmeldt?

Se hvor mange besætninger der er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket.

Her kan du se antal besætninger, der er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket, og hvilke produkter de leverer på hvilket niveau*:

Pr. 1. april 2024 I alt* et hjerte to hjerter tre hjerter
Grise 154 0 36 118
Slagtekyllinger 75 49 14 12
Okse-/kalvekød 1.849 3 1764 82
Mælk 622 142 176 304

*Det samlede antal af kvægbesætninger, der i alt er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket, er 1.986 besætninger. Dette er ikke summen af antallet af besætninger, der leverer okse-/kalvekød, og antallet af besætninger, der leverer mælk. Disse to tal kan nemlig ikke lægges sammen, da nogle af besætningerne kun leverer kød, kun leverer mælk, eller leverer både kød og mælk.

Yderligere oplysninger om de enkelte besætninger kan fås ved at slå besætningen op i det Centrale Husdyrbrugsregister.