Slagtning af hest, kvæg, grise, får og geder på bedriften

Alle kvæg, grise, heste og får og geder kan slagtes på bedriften, såfremt dyret/dyrene ikke er syge eller tilskadekomne.

Der kan maksimalt slagtes 3 stykker hest/kvæg, 6 grise eller 9 får/geder ved en lejlighed. En lejlighed er en begivenhed, hvor man maksimalt afliver og afbløder det i forordningen fastsatte antal dyr og læsser dem på et egnet transportmiddel, der er under slagteriets autorisation. Når pålæsningen af dyrene er færdiggjort og certifikatet er udstedt, er lejligheden afsluttet, og en ny kan begynde.

Besætningsejers opgaver ved slagtning af hest, kvæg, grise, får og geder på bedriften

Hvis du ønsker at få slagtet dyr på bedriften, skal du tage kontakt til en vagtembedsdyrlæge, der skal besigtige dyrene før slagtning og overvåge aflivning og afblødning.

Du skal kontakte embedsdyrlægen mindst tre hverdage før den planlagte slagtning.

Vagtembedsdyrlægen skal derefter udfylde et certifikat, der bliver sendt til slagteriet.

Den mobile enhed til afblødning og transport af dyr fra bedrift til slagteri

Den mobile enhed, der anvendes til afblødning og transport af dyret/dyrene fra bedriften til slagteriet, skal være ren og muliggøre hygiejnisk håndtering og afblødning af dyrene samt korrekt bortskaffelse af dyrenes blod og skal desuden være under et slagteris autorisation. Hvis blodet ikke er bestemt til konsum kan af-blødning ske udenfor den mobile enhed.

Blod skal opsamles, kategoriseres og håndteres korrekt jf. forordningen om animalske biprodukter og dens gennemførelsesforordning. Når dyret afblødes, kan blodet opsamles i kar og derefter tømmes i containere til afhentning af døde dyr og animalske biprodukter. Alternativt, kan det opsamlede blod følge med dyret til slagteriet, hvor det enten kan anvendes eller bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler for håndtering af animalske biprodukter.

Hvis der går mere end to timer mellem slagtningen af det første dyr og tidspunktet for de slagtede dyrs ankomst til slagteriet, skal de slagtede dyr nedkøles under transporten; når klimaforholdene tillader det, er aktiv nedkøling ikke nødvendig. Det vil sige når udetemperaturen er under 7 grader celsius.

De slagtede dyr må ikke ligge i en bunke på vej til slagteriet. Dette vil hindre afkøling og øge risiko for kontaminering af slagtekroppene.