Mobilt slagteri

Landmanden kan benytte sig af et mobilt slagteri, som kører ud til bedriften.

Det mobile slagteri skal leve op til en række krav.

Læs mere i hygiejnevejledningen om krav til mobile slagteanlæg

Eksempler på mobile slagteanlæg 

  • Et mobilt slagteanlæg med medbragt udstyr, hvor hele eller dele af slagtningen/den slagtemæssige behandling kan foregå
  • En virksomhed, der kun medbringer dele af det nødvendige slagteudstyr (fx en slagtekniv), hvor primærproducenten selv stiller det øvrige udstyr til rådighed.
  • En virksomhed, der foretager plukning af hjemmeslagtet fjerkræ med en mobil fjerkræplukkemaskine.

Krav til mobile slagteanlæg

  • Slagtebusser og andre mobile slagteanlæg til brug ved primærproducenters hjemmeslagtning skal være registreret hos Fødevarestyrelsen
  • Slagtebusser og andre mobile slagteanlæg er omfattet af indretningsmæssige krav 
  • Slagtningen og den slagtemæssige behandling skal gennemføres hygiejnisk forsvarligt
  • Den ansvarlige for slagtebus/det mobile slagteanlæg skal sørge for, at de personer, som udfører slagtning og slagtemæssig behandling, får de nødvendige instruktioner om fødevarehygiejne.
  • Spildevand fra slagtningen samt animalske bioprodukter, som ikke er bestemt til konsum, må ikke tages med fra ejendommen, men skal efterlades. Spildevand og animalske biprodukter er omfattet reglerne i biproduktforordningen