Spirevirksomhed

På denne side kan du læse om reglerne for engrosvirksomheder, der producerer og sælger spirer, eller indfører frø til spiring fra tredjelande og forhandler frøene til spiring.

Hvad er spirer?

Spirer er fødevarer, hvor hele frøet bliver spist sammen med kimblade og eventuel kimrod. Spirer er fremstillet ved spiring af frø i vand eller et andet medium, og de bliver høstet før, der er udviklet rigtige blade.

Mikrogrønt er ikke spirer, men er forskellige typer planter, som bliver høstet/afklippet og derfor ikke bliver spist med frø og rod. Mikrogrønt bliver oftest solgt med det medie, det har vokset i, og den spiselige del bliver høstet/afklippet af forbrugeren. Karse er et eksempel på mikrogrønt.

Skud er en fødevare, der vokser i lidt længere tid end mikrogrønt. Derfor har et skud normalt også de første meget unge blade. Ærteskud er et eksempel på et sådant produkt.

Producenter af spirer skal autoriseres

Fødevarevirksomheder, som producerer spirer til andre fødevarevirksomheder eller til egne produkter, skal autoriseres af Fødevarestyrelsen, før produktionen må starte. Spirevirksomheder får dog ikke et autorisationsnummer.

Mikrobiologiske kriterier for spirer

Mikrobiologiforordningen indeholder mikrobiologiske kriterier for indhold af visse bakterier i spirer.

Sporbarhed for frø og spirer

Virksomheden skal have følgende oplysninger om frø og spirer:

  • en nøjagtig beskrivelse af varen
  • fødevarens omfang eller mængde
  • navn og adresse på den fødevarevirksomhed, hvorfra varen er blevet afsendt
  • navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er den samme som den fødevarevirksom-hed, hvorfra fødevaren er blevet afsendt
  • navn og adresse på den fødevarevirksomhed, hvortil varen er afsendt
  • navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
  • en reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen, afhængig af hvad der er relevant
  • afsendelsesdato

Det er nok at oplyse hovedkontorets navn og adresse, hvis hovedkontoret både er ejer og den virksomhed, hvorfra varen bliver leveret eller afsendt. Hvis hovedkontoret ejer varen, men varen bliver produceret eller leveret fra en anden virksomhed (produktionssted), skal der være oplysninger om begge virksomheder. 

Der er ikke særlige krav til formatet af disse oplysninger om sporbarhed, men de skal være umiddelbart tilgængelige i virksomheden, så de kan fremvises for Fødevarestyrelsen. 

Hvis virksomhedens spirer har fået en behandling, der fjerner salmonella og STEC, gælder de supplerende krav til sporbarhed ikke. De sædvanlige krav til sporbarhed, som gælder for alle fødevarer, gælder stadig.

Certifikat ved import af frø og spirer til EU

Spirer og frø til produktion af spirer skal være ledsaget af certifikat ved indførsel fra tredjelande til EU.

Læs mere om indførsel af fødevarer fra tredjelande.