Fødevarevirksomhed i privat bolig

Læs her om reglerne, hvis du driver fødevarevirksomhed i hjemmet. F.eks. hvis du fremstiller og sælger brød og kager, desserter, marmelade, chutney, frokostmåltider eller aftensmad. Reglerne gælder, uanset om du sælger til take-away/catering, eller har en lille gruppe kunder, som spiser i boligen.

Når du laver mad til andre, er det dit ansvar at sikre, at kunderne ikke bliver syge af maden. Ved at have god køkkenhygiejne og gode arbejdsgange minimerer du risikoen for, at noget går galt.

Sådan gør du 

Inden du går i gang, skal du have styr på disse fem områder:

  1. Bliv registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen, eller tjek om din virksomhed måske er under bagatelgrænsen
  2. Hygiejne og indretning, f.eks. adskillelse i forhold til private aktiviteter
  3. Egenkontrol og sporbarhed
  4. Regler for brug af råvarer fra egen have eller egne dyr
  5. Mærkning og allergener

Bliv registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen

En fødevarevirksomhed i en privat bolig skal som udgangspunkt være registreret hos Fødevarestyrelsen. Nogle aktiviteter kræver autorisation, f.eks. fremstilling af ost. Når du har anmeldt din fødevarevirksomhed til Fødevarestyrelsen, får du at vide, om virksomheden skal registreres eller autoriseres.

Registreringsblanket

Måske ligger din virksomhed under den såkaldte bagatelgrænse, f.eks. hvis du kun sælger få gange om året.

Læs om virksomhed under bagatelgrænsen

Få styr på hygiejne og indretning

Selvom du driver fødevarevirksomhed i privat bolig, skal du overholde krav til hygiejne og indretning af en fødevarevirksomhed.

Du skal være opmærksom på særlige forhold, f.eks. hvis du har børn eller dyr i hjemmet, og virksomhedens aktiviteter må ikke hæmme de private aktiviteter i køkkenet. Fødevareproduktionen må f.eks. ikke stå i vejen for, at beboerne eller familien kan tilberede de normale måltider – morgenmad, frokost, eftermiddagsmad, aftensmad – eller forhindre det normale familieliv i køkkenet.

Personer, som ikke er involveret i virksomhedens drift, må ikke have adgang til de faciliteter, som indgår i fødevarevirksomheden, når den er i drift. Køkkenet skal f.eks. rengøres efter morgenmaden, og før virksomhedens aktiviteter går i gang, og så har uvedkommende personer ikke adgang. Det betyder også, at man ikke kan passe syge børn eller andre familiemedlemmer, og så uden videre arbejde i fødevarevirksomheden. Det kan f.eks. være nødvendigt at tage bad og skifte tøj, før man begynder at arbejde i virksomheden.

Du skal derfor bl.a. overveje:

  • Hvordan du får tid og plads til familiens normale aktiviteter i boligen?
  • Hvordan du sikrer, at der ikke sker sammenblanding mellem virksomhedens fødevarer og familiens fødevarer, fx i køleskabet, fryseren eller køkkenskabet?
  • Hvordan du sørger for, at de personer – voksne og børn – som ikke er involveret i virksomhedens drift, ikke har adgang til de faciliteter, som indgår i virksomheden, når virksomheden er i gang?
  • Hvordan du sikrer, at syge personer ikke har adgang til virksomhedens faciliteter under driften, og at der ikke er risiko for forurening fra syge personer til fødevarerne?
  • Hvordan du sikrer, at familiens kæledyr ikke har adgang til faciliteterne under virksomhedens drift, og at der ikke sker forurening med løse hår eller fjer fra kæledyr?

Læs mere i vejledningen om fødevarevirksomhed i privat bolig kapitel 4 og 5

Få styr på egenkontrol og sporbarhed

Du skal have et system, som hjælper dig med at sikre, at dine varer er i orden, og at folk ikke bliver syge af dem. Det system kalder vi egenkontrol.

Læs om egenkontrol og risikoanalyse her

Hvis der er noget galt med en fødevare, skal den kunne trækkes tilbage. Du skal derfor notere, hvor du har købt dine råvarer og hvilke virksomheder, du har solgt fødevarer til, så du kan reagere, hvis der er noget galt med maden. Hvis du kun sælger til den endelige forbruger, skal du ikke have notere hvem, du har leveret fødevarer til.

Brug af råvarer fra egen have eller egne dyr

Hvis du dyrker frugt og grønt, herunder krydderurter, i egen have ved den private bolig, kan du bruge disse produkter i mindre mængder i produktionen. I nogle tilfælde er det også muligt at anvende animalsk produkter fra egen produktion, f.eks. æg eller kaniner.

Læs mere om de specifikke betingelser i vejledningen om virksomhed i privat bolig afsnit 3.3 Brug af råvarer fra egen have eller egne dyr.

Regler for mærkning og allergener

Mærkning af fødevarer skal sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om et produkt. Det kan f.eks. være oplysninger om ingredienser, næringsindhold eller holdbarhed. Reglerne skal også sikre forbrugeren imod vildledende mærkning og markedsføring.

Læs om mærkning af fødevarer her

Læs mere

Din fødevarevirksomhed kan få kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, og styrelsen skal til enhver tid have adgang til virksomheden, til virksomhedens forretningsbøger og elektronisk materiale mv.
 
En fødevarevirksomhed i en privat bolig skal typisk ikke betale for ordinær offentlig kontrol fra Fødevarestyrelsen, men alle virksomheder skal betale et årligt beløb for Fødevarestyrelsens kampagnekontrol. Hvis din virksomhed ikke overholder reglerne, skal virksomheden betale for Fødevarestyrelsens opfølgende kontrolbesøg.

Læs mere om betaling for kontrollen

 

Du skal selv tjekke for regler fra andre myndigheder. Det kan være regler for at etablere en fødevarevirksomhed i et beboelseskvarter, f.eks. miljølovgivning (affald, lugt) og kommunal planlægning (hvorvidt man må drive virksomhed i området). Det kan også være regler fra SKAT (afgifter) og regler om arbejdsmiljø (udluftning, gulvbelægning).

Tjek også andre regler

Fra f.eks. SKAT, Kommunen og myndigheder som Arbejdstilsynet og Erhvervsstyrelsen.