Salg af rå mælk til butikker, restauranter og engrosvirksomheder

Læs mere om, hvad du som mælkeproducent må sælge til butikker, restauranter og engrosvirksomheder.

​​Hvad må d​​​u sælge?

Som mælkeproducent må du sælge rå mælk fra dine dyr direkte til fødevarevirksomheder, f.eks. butikker, restauranter og engrosvirksomheder.​

Hvem må ​du sælge til?​​

Du må sælge rå mælk til fødevarevirksomheder uden begrænsning, f.eks. til butikker, restauranter og engrosvirksomheder.​ Hvis du vil sælge dine fødevarer til den endelige forbruger eller fra en gårdbutik, gælder nogle andre regler. 

Læs om andre typer salg

Hvor må​​ d​u sælge fra?

Som ​​mælkeproducent må du sælge fra din besætning. Du må også levere den rå mælk til fødevarevirksomheder.​

​Hvor m​eget må du sælg​e?

Du må sælge rå mælk uden mængdebegrænsning.​

Vigtige ​krav og regler

Dit salg skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Registrering

Du skal ikke registrere dit salg hos Fødevarestyrelsen.

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer.

Registrer dig som primærproducent​​

Registrer dine dyr

Du skal registrere dine husdyr i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)