Salg af levende muslinger og østers direkte til forbrugere

Læs mere om, hvad du som muslingehøster eller -opdrætter må sælge direkte til forbrugere fra fiskefartøjer eller fra dambrug.

​​​​​​​Hvad må ​​​​​​d​u sæ​​lge?

Du må sæ​​​lge ​levende muslinger som blåmuslinger og østers. Muslinger og østers skal komme fra zoner, produktions​​områder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation, og som er åbent for høst.

Læs mere om muslingeovervågningen og klassificering ​

Se de gode råd til private muslingesamlere

Hve​m m​​å ​du sælge til?​​

Du må sælge levende muslinger og østers direkte til forbrugere. 

Hvis du vil sælge dine fødevarer fra f.eks. en gårdbutik eller til lokale butikker og restauranter, skal du orientere dig i nogl​​​e andre regler.

Læs om andre typer salg​

Hvor må ​​​​d​u sælge fra?

Du må sælge direkte fra fiskefartøjet eller fra det fartøj, som bringer muslinger m.m. i land fra opdrætsanlægget. Du må også sælge fra en bod på kajen.​​

Hvor meg​​et må du sælg​e?

Du må sælge o​p til 4.000 kg levende muslinger m.m. direkte fra f​artøjet hvert år. Det inkluderer både salg til forbrugere og til lokale detailvirksomheder som butikker og restauranter.

Du skal kunne dokumentere dit salg. Hver​t regnskabsår skal du kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 4.000 kg levende muslinger m.m. i alt.

Vigtige ​krav og regler​

Du skal holde salg direkte til forbrugere adskilt fra anden fødevareaktivitet på ejendommen.​

​Salget skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.​​

Du skal registrere dig

Du skal registrere dig hos Fødevarestyrelsen for at sælge muslinger direkte til forbrugere.​

Registrer dit salg

Som muslingehøster skal du være registreret til erhvervsfiskeri hos Fiskeristyrelsen.

Læs mere om erhvervsfiskeri (fiskeristyrelsen.dk​​)

Hvis du selv opdrætter muslinger

Hvis du selv opdrætter muslinger og østers, skal du være godkendt efter dyresundhedsloven. For at blive godkendt skal du kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller bruge kontaktformularen.

Kontakt os

Når du er godkendt, skal du registrere dig to steder: 

​i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)​.
Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)

som primærproducent på landbrugsindberetning.
Registrer dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk​