Salg af honning direkte til forbrugere

Find ud af, hvad du som biavler må sælge direkte til forbrugere fra f.eks. en vejbod.

Hvad må du ​​sælge?

Du må sæl​​ge honning og andre biprodukter som propolis, pollen og gelé royale.​​​​

Hvem må du sælge til?

Du må sælge dine produkter direkte til den endelige forbruger.

​Hvis du vil sælge dine produkter til forbrugere​ fra f.eks. en gårdbutik eller til lokale butikker og restauranter, gælder nogle andre regler.​

Læs om andre typer salg

​Hvor må du sælge fra?

Du må sælge honning og andre biprodukter fra din ejendom eller fra en bod ved vejen ud for dit hjem.​​​

Hvor meget må du sælge?

Der er ingen mængdebegrænsning på honning og andre biprodukter.

Vigtige krav og regler

Du skal holde salg direkte til forbrugere adskilt fra andre fødevareaktiviteter på ejendommen.​

Salget skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Registrering

Du skal ikke registrere dig ​hos Fødevarestyrelsen for at sælge honning og andre biprodukter direkte til forbrugere.

Du skal registrere dig som biavler hos i Landbrugsstyrelsens register kaldet det Centrale BigårdsRegister (CBR).

Læs mere om biavl og registrering (lbst.dk​)