Salg af fisk og krebsdyr direkte til forbrugere

Læs mere om hvad du som fisker eller dambruger må sælge direkte til forbrugere fra fiskefartøjer eller dambrug.

​​​​​​​​​Hvad må​ d​​​u sælge?

Som fisker eller dambruger må du sælge renset fisk og krebsdyr, men ikke fisk som er flået eller fileteret. Slagtning og rensning af fiskene skal ske ombord på et fiskefartøj eller ved dambruget.

Hvem må ​du sælge til?​​

Du må kun sælge fisk og krebsdyr direkte til forbrugere.​

Hvor må​​ d​u sælge fra?

Du må sælge fisk og krebsdyr fra dit fiskefartøj eller fra en bod på kajen.

Som dambruger må du sæ​​lge fra dambruget eller fra en bod ved vejen ved da​mbruget.

Hvor m​eget må du sælg​e?

​​Du må sælge op til 4.000 kg fisk og krebsdyr om året direkte til forbrugere. Du skal hvert år kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 4.000 kg fisk og krebsdyr fra dit fiskefartøj eller dambrug direkte til forbruger. 

Hvis du vil sælge mere end 4000 kg direkte til forbrugere, skal du oprette en detailvirksomhed. Det kan være en butik eller restaurant, som du skal registrere hos Fødevarestyrelsen.

Registrering

Du skal registrere dig hos Fødevarestyrelsen for at sælge fisk og krebsdyr direkte til forbrugere.​

Registrer dit salg

Som fisker skal du også være registreret til erhvervsfiskeri hos Fiskeristyrelsen.

Læs mere om erhvervsfiskeri (fiskeristyrelsen.dk)

Hvis du er lystfisker

Hvis du fisker i lystfiskersøer og ønsker at sælge din fangst, skal du registrere dig hos Fødevarestyrelsen.

Registrer dit salg af fisk fra lystfiskersøer

Hvis du har et fiskeopdræt

Hvis du er opdrætter, skal du være godkendt efter dyresundhedsloven. Kontakt Fødevarestyrelsen telefonisk for at blive godkendt.

Kontakt os​

Når du er godkendt, skal du registrere dig to steder:

​i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)​.

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)

som primærproducent

Registrer dig som primærproducent (landbrugsindberetning.dk​)