Salg af kød fra større husdyr til andre fødevarevirksomheder

Læs om reglerne for salg af kød fra større husdyr som svin, kvæg, får og geder til lokale butikker og restauranter.

Du må ikke slagte og sælge kødet selv

​​​Du må ikke selv slagte og sælge kødet fra større husdyr. Disse dyr skal slagtes på et autoriseret slagteri.​​

Større husdyr er eksempelvis svin, kvæg, får, geder, heste, bisoner og strudse.​

Bliv registreret kødformidler

​Som landman​​d må du formidle salg af kød fra større husdyr til forbrugere og virksomheder, når dyrene er slagtet på et autoriseret slagteri. Det kræver, at du registrerer dig som kødformidler hos Fødevare​​styrelsen, medmindre der er tale om fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen.

Læs mere om fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen​

Kødformidling kan for eksempel foregå ved, at forbrugeren udvælger et dyr, som du som landmand sender til slagtning​​​ på et autoriseret slagteri. Kødet leveres til forbrugeren fra slagteriet eller en detailvirksomhed.

Du bliver registreret som kødformidler ved at bruge blanketten på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor du skal vælge virksomhedstypen "Internethandel (udelukkende salg og markedsføring. Hvis virksomheden har en fysisk forretning eller lager, eller har produktion, skal der vælges en anden virksomhedstype)":

Brug vores blanket til at registrere dig som kødformidler

Vigtig krav og regler

 Dit salg skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Registrering

Som opdrætter af husdyr skal du registrere dig på landbrugsindberetning.dk.

Registrer dig (landbrugsindberetning.dk)

Du skal registrere dine husdyr i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)