Salg af kød fra større husdyr direkte til forbrugere

Læs om de særlige regler for salg af kød fra større husdyr som svin, okse og kalv.

​​​​​​​​Du må ikke slagte og sælge kød direkte til forbrugere​​​

Du må ikke selv slagte og sælge kødet fra større husdyr direkte til forbrugere. S​​​t​​ørre husdyr skal slagtes på et autoriseret s​​lagteri.

Større husdyr er eksempelvis svin, okser, kal​ve, får, lam, heste, bisoner og strudse.

Bliv registreret som k​ødformidler

Som landmand må du formidle salg af kød fra større husdyr til forbrugere og virksomheder, når dyrene er slagtet på et autoriseret slagteri. Det kræver, at du registrerer dig som kødformidler hos Fødevarestyrelsen. 

Kødformidling kan for eksempel foregå ved, at forbrugeren udvælger et dyr, som du som landmand sender til slagtning på et autoriseret slagteri. Kødet leveres til forbrugeren fra slagteriet eller en detailvirksomhed.​​

Du bliver registr​​eret som kødformidler ved at bru​ge vores blanket, hvor du skal vælge virksomhedstypen ”Internethandel (udelukkende salg og markedsføring. Hvis virksomheden har en fysisk forretning eller lager, eller har produktion, skal der vælges en anden virksomhedstype)”:

Blanket til registrering som kødformidler

Vigtig krav og regler

Salget af kød skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Registrering

Som opdrætter af husdyr skal du registrere dig på landbrugsindberetning.dk.

Registrer dig (landbrugsindberetning.dk)

Du skal registrere dine husdyr i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)