Slagtning af opdrættet vildt og bison

Opdrættede strudsefugle, vildsvin og hjorte - samt bison - kan aflives på bedriften før transport til sl​agteriet. Det er tilladt af hensyn til både dyrevelfærd og arbejdssikkerhed. Det er et krav, at en embedsdyrlæge undersøger dyrene inden aflivningen og vurderer dyrene egnede til slagtning.

Bison kan behandles på tilsvarende måde. Bison anses juridisk for tamkvæg, men dyrene er ikke tamme på samme måde som almindeligt kvæg.

Hvis man afliver og afbløder opdrættede strudsefugle, opdrættet vildt, vildsvin eller bison på bedriften, skal en embedsdyrlæge have undersøgt dyrene inden aflivning og finde dyrene egnede til slagtning. Embedsdyrlægen udfærdiger et certifikat, som skal sendes med dyrene til slagteriet.

Besætningsejerenes ansvar

En besætningsejer, der ønsker at få slagtet vildt på bedriften, skal tage kontakt til det slagteri, der skal udføre slagtningen. Besætningsejeren og slagteriet laver en aftale om hvilken dato, slagtningen kan finde sted.

En embedsdyrlæge skal udføre levende syn af de dyr, der skal slagtes højest 24 timer før aflivningstidspunktet.

Det er besætningsejerens ansvar at underrette Fødevarestyrelsen om slagtedatoen og tidspunktet for slagtning. Fødevarestyrelsen skal have oplysningerne minimum 3 dage før den planlagte slagtning og gerne en uge før slagtningen, så Fødevarestyrelsen kan tilrettelægge det levende syn af slagtedyrene.

Besætningsejeren underretter Fødevarestyrelsen om slagtningen ved at skrive en e-mail til: slagtehus@fvst.dk. I mailen skal de ovennævnte oplysninger om slagtedato, -tidspunkt, samt kontaktoplysninger på besætningsejeren indgå.

Den embedsdyrlæge, der skal udføre synet, vil herefter tage kontakt til besætningsejeren og aftale de nærmere omstændigheder omkring synet.

Ved efterfølgende behov for levende syn kan besætningsejeren kontakte Fødevarestyrelsen ved at tage direkte kontakt til den samme embedsdyrlæge, der stod for synet første

Hygiejne

For at sikre en god hygiejne skal der være et opsamlingssted, hvor embedsdyrlægen kan undersøge dyrene inden slagtning samt faciliteter, som egner sig til slagtning og afblødning af dyrene. Dyrekroppene skal herefter på hygiejnisk vis straks transporteres til slagteriet. Hvis transporten tager mere end to timer, skal dyrene om nødvendigt være nedkølede.

Certifikat for opdrættet vildt - uden overvågning af slagtning 

Her kan du se, hvordan det officielle certifikat fra Fødevarestyrelsen ser ud. Det er udelukkende certifikater som disse, der skal anvendes ved slagtning på bedriften. Certifikatet kan kun anvendes af embedsdyrlæger. Certifikatet her er kun til illustration. Embedsdyrlæger, der er ansat af Fødevarestyrelsen, har adgang til de originale certifikater. 

Certifikat for opdrættet vildt - uden overvågning af slagtning​ (pdf)

Hvis du har spørgsmål om slagtning af vildt

Kontakt Kødkontrolsekretariatet her: slagtehus@fvst.dk.

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.​