Salg direkte til forbrugere

​​​Du må i mange tilfælde gerne sælge fødevarer direkte til den endelige forbruger. Læs mere om de forskellige produkter, du må sælge, f.eks. ved stalddøren eller fra en vejbod.

Det kan være salg af frugt og grønt, slagtet fjerkræ, råmælk og honning. Fødevarerne skal være uforarbejdede.

Salget foregår ofte fra en bod ved vejen, ved stalddøren eller fra kajen. Du kan f.eks. sælge fra:

  • Et lokale i landmandens bygninger eller hos frugt- og grøntavleren
  • Fiskerens eller muslingehøsterens fiskefartøj
  • Dambrugerens dambrug
  • Biavlerens hus

Salg fra en gårdbutik, restaurant eller lokal markedsbod er ikke salg direkte til forbrugeren.

Læs mere om andre​ typer salg

Frugt og grønt

Læs om reglerne for salg af frugt og grønt, kartofler, bær, svampe og tang m.m. direkte til forbrugere.

Honning

Læs om reglerne for salg af honning direkte til forbrugere.

Hønseæg

Læs om reglerne for salg af æg fra høns direkte til forbrugere.

Andre æg

Læs om reglerne for salg af æg fra andre arter end høns direkte til forbrugere.

Muslinger og østers

Læs om reglerne for salg af opdrættede eller høstede levende muslinger, østers m.m. direkte til forbrugere.

Fisk og krebsdyr

Læs om reglerne for salg af fisk og krebsedyr fra hav eller dambrug direkte til forbrugere.

Slagtet fjerkræ

Læs om reglerne for salg af slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs og kalkuner direkte til forbrugere.

Slagtede kaniner

Læs om reglerne for salg af opdrættede, slagtede kaniner direkte til forbrugere.

Slagtet opdrættet fjervildt

Læs om reglerne for salg af slagtet, opdrættet fjervildt som vagtler, perlehøns m.m. direkte til forbrugere.

Nedlagt vildt

Læs om reglerne for salg af nedlagt små- og storvildt direkte til forbrugere.

Kød fra større husdyr

Læs om de særlige regler for salg af kød fra større husdyr direkte til forbrugere.

Rå mælk

Læs om reglerne for salg af rå (upasteuriseret) mælk direkte til forbrugere.