Salg af levende muslinger og østers til lokale butikker og restauranter

Læs mere om hvad du som muslingehøster eller -opdrætter må sælge fra fiskefartøjer eller opdrætsanlæg til lokale butikker og restauranter.

​​​​​Hvad må du ​sælge?

Du må sæ​​​lge ​levende muslinger som blåmuslinger og østers. Muslinger og østers skal komme fra zoner, produktions​​områder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation, og som er åbent for høst.

Læs mere om muslingeovervågningen og klassificering

Se de gode råd til private muslingesamlere

Hvem må ​du sælge til?

Du må sælge levende muslinger m.m. til lokale detailvirksomheder, f.eks. butikker og restauranter. Lokale detailvirksomheder er virksomheder, ligger inden for en radius af 50 km fra det sted, du lander din fangst.

Hvis du vil sælge dine fødevarer til den endelige forbruger eller fra en gårdbutik, gælder nogle andre regler. 

Læs om andre typer salg

Hvor må d​u sælge fra?

Du må sælg​e direkte fra fiskefartøjet eller fra det fartøj, som bringer muslingerne i land fra opdrætsanlægget. Du må også som fisker eller opdrætter levere dine muslinger m.m. til den detailvirksomhed, du sælger til.

Hvor meget må du sælge?

Du må sælge op til 4.000 kg levende muslinger op året. Det inkluderer både salg til lokale detailvirksomheder, og hvis du sælger dine produkter direkte til forbrugere.

Du skal kunne dokumentere dit salg. Hver​t regnskabsår skal du kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 4.000 kg levende muslinger m.m. i alt.​

Hvis du ønsker at sælge større mængder levende muslinger m.m., eller fødevarer, der er indkøbt andre steder fra, til forbrugere, skal du etablere en butik eller restaurant og registreres som fødevarevirksomhed.

Læs mere om hvad du skal være opmærksom på, når du starter en fødevarevirksomhed

Vigtige krav og regler

Dit salg skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Registrering

Du skal registrere dit salg hos Fødevarestyrelsen.​

Brug vores blanket til at registrere dit salg

Som muslingehøster skal du være registreret til erhvervsfiskeri hos Fiskeristyrelsen.

Om erhvervsfiskeri (fiskeristyrelsen.dk)​

Hvis du opdrætter muslinger

Hvis du er opdrætter, skal du være godkendt efter dyresundhedsloven. Kontakt Fødevarestyrelsen for at blive godkendt.

Kontakt os

Når du er godkendt, skal du registrere dig ​to steder: 

I det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)​.
Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk

Som primærproducent på landbrugsindberetning.
Registrer dig som primærproducent