Salg af frugt og grønt direkte til forbrugere

Læs mere om hvad du som frugt- og grøntavler eller samler/sanker må sælge direkte til forbrugeren fra f.eks. en vejbod.

Hvad ​må du sælge?

Som avler eller samler/sanker må du sælge rå frugt og grønt, kartofler, bær, svampe, tang og andre alger, som du selv har dyrket, avlet eller indsamlet.

Ud over de rå grøntsager og frugter mv.​ må du også sælge mindre mængder hjemmelavet syltetøj, marmelade eller saft fremstillet af frugt fra din egen have og tilberedt i dit eget køkken. Vær opmærksom på, at salg af syltetøj mv. er betegnet som detailhandel under bagatelgrænsen.​

Læs mere om salg under bagatelgrænsen

Hvem må ​du sælge til?

Du må sælge dine produkter direkte til den endelige forbruger. 
Hvis du vil sælge dine produkter mv. fra f.eks. en gårdbutik eller til lokale butikker og restauranter, gælder nogle andre regler.

Læs om andre typer salg

Hvor må d​u sælge fra?

​Du må sælge dine produkter fra lokaler i din ejendom eller fra en bod ved vejen. 

​Du må også gerne sælge fra en nærliggende gård - eller selv stille din gård til rådighed for andre - hvis din ejendom eller naboens ligger for langt fra en offentlig vej.​​

Hvor meget må du sælge?

​Du må sælge mindre mængder rå frugt og grønt mv.

Vigtige krav og regler

Du skal holde salg direkte til forbrugere adskilt fra andre fødevareaktiviteter på ejendo​​mmen.​

Salget skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Registrering

Når du sælger mindre mænger rå frugt og grønt, kan din virksomhed være under bagatelgrænsen. Det betyder, at du ikke skal registrere dig hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere om salg under bagatelgrænsen

Hvis du sælger større mængder

Hvis du sælger større mængder rå frugt og grønt, skal du registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk.

Registrer dig som primærproducent

Hvis du ønsker at sælge større mængder rå frugt og grønt mv. eller fødevarer, der er indkøbt andre steder fra til forbrugere, skal du etab​lere en butik eller en restaurant og registrere din virksomhed som en fødevarevirksomhed.​