Salg af slagtet opdrættet fjervildt direkte til forbrugere

Læs om reglerne for, hvad du som opdrætter af fjervildt må sælge direkte til forbrugere

​​​​​​​​​​​Hvad må du sælge?

Som opdrætter må du slagte og sælge eget opdrættet slagtet fjervildt. Fjervildt er for eksempel:

  • vagtler
  • høns som perlehøns, agerhøns, rødhøns og stenhøns
  • fasaner
  • gråænder

Vi har lavet en guide, der fortæller reglerne afhængigt at, hvor mange slagtede dyr, du vil sælge, og hvem du vil ​​sælge til.

Følg guiden "Sådan sælger du dine slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner"

Særlige krav til nogle arter

Der er ik​ke krav om, at du skal teste dyrene for salmonella, når du sælger fjervildt direkte til de​​n endelige forbruger.​

Du må ikke selv slagte egne strudsefugle. De skal slagtes på et autoriseret sl​agteri.​​​

Når du slagter fjervildt​

Du må plukke og tage organerne ud af det slagtede fjervildt før salg, men det er ikke et krav. Slagtning og efterfølgende behandl​ing skal ske på bedriften (din ejendom), og du skal sørge for, at det foregår hygiejnisk forsvarligt.

Du skal bortskaffe det animalske affald efter bestemmelserne om animalske biprodukter.

Læs reglerne for animalske biprodukter

Ved slagtning skal du overholde reglerne for slagtning og aflivning af dyr.

Læs reglerne for slagtning og aflivning af dyr

Hvem må du sælge til?

Du må sælge opdrættet, slagtet fjervildt direkte til forbrugere.

Hvis du vil sælge dine fødevarer fra f.eks. en gårdbutik eller til lokale butikker og restauranter, gælder nogl​​​e andre regler.

Læs om and​re typer salg

Hvor må du sælge fra?

Du må sælge det slagtede, opdrættede fjervildt fra din bedrift (din ejendom). Du må også levere det slagtede, opdrættede fjervildt til de enkelte forbrugere.

​Hvor meget må du sælge?

Du må i alt sælge 2.000 stykker opdrættet fjervildt om året. ​​Det er inklusiv salg direkte til forbrugere, og hvis du sælger til lokale detailvirksomheder.

Du skal dokumentere dit salg. For ​​hve​​​​​rt år skal du kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 2.000 stykker fjervildt i alt.​​​​​​

Hvis du producerer mere opdrættet fjervildt, skal dyrene slagtes på et autoriseret slagteri.

Vigtige krav og regler

​Salget skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Du må ikke fodre dit fjervildt med madrester. Der kan nemlig vær​e risiko for at overføre smitte fra andre dyr samt bakterierne salmonella og campylobacter til dine dyr. 

Du må gerne fodre med frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven. F.eks. græsafklip og smågrene. Det betragtes ikke som madrester.​

Dit foder skal kunne spores

Du skal også kunne dokumentere, hvor du har købt dit foder. Gem derfor fakturaen fra din foderleverandør. Også hvis du køber foder fra andre landmænd.

Registrering

Du skal registrere dig til salg direkte til forbrugere hos Fødevarestyrelsen.

Registrer dit salg

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer på landbrugsindberetning. 

Registrer dig som primærproducent

Registrer din fjervildtflok

Du skal registrere din fjervildtflok ​i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)

Opdræt af økologisk fjerkræ

Hvis du opdrætter økologisk fjerkræ, skal du være registreret til det hos Landbrugsstyrelsen. 

Registrer dig som økologisk jordbrugsproducent (lbst.dk)