Salg af andre æg end hønseæg til egen virksomhed

Som fjerkræopdrætter skal du være opmærksom på, at du kun må sælge æg til din egen virksomhed og ægpakkerier. Læs mere her på siden.

​​​Hvad må du sælge?​

Du må sælge æg fra andre arter end høns som vagtelæg og andeæg. Når du sælger æg, skal du være opmærksom på, at:

  • du ikke må sortere æggene i kvalitets- eller vægtklasser.
  • du skal holde æggene adskilt fra hønseæg, hvis du sælger begge typer æg.
  • du skal sælge æggene seneste 28 dage efter, at de er lagt.
  • salget skal ske under god hygiejne, så æggene ikke bliver forurenet eller skadet
  • du ikke må vaske eller rengøre æggene inden salg
  • du bør opbevare æggene ved en temperatur, som gør, at æggene ikke bliver dårlige. Temperaturen bør være konstant, så der ikke dannes kondens på æggene.

Der er ikke krav om, at du skal teste dyrene for salmonella.

Hvem må ​du sælge til?

Du må sælge dine æg til din egen detailvirksomhed eller særlige ægpakkerier. Det gælder:

  • din egen butik eller restaurant på din bedrift.
  • din egen bod på et lokalt marked (inden for en radius af 50 km fra din bedrift).
  • dit eget ægpakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.
  • ægpakkerier, som er autoriseret til at afsætte uden begrænsning, uanset om det er dig selv eller en anden, der driver ægpakkeriet.

Du må ikke sælge dine æg til andre detailvirksomheder.​

Hvis du vil sælge dine æg til den endelige forbruger eller fra f.eks. en gårdbutik, gælder nogle andre regler.

Læs om andre typer salg

Hvor må d​u sælge fra?

​​Du må sælge æg fra din bedrift/bopæl. Du må ikke sælge æggene direkte fra bedriftens ægopbevaringsrum, hvis du også opbevarer æg til ægpakkeri i samme ru​m.​

Hvor meget må du sælge?​

Du må sælge op til 312.000 æg om året. Det inkluderer salg både til egen butik eller restaurant, direkte til forbrugere, markedsbod og til eget pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

Du skal dokumentere dit salg. Du skal kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 312.000 æg om året i alt.

Afsæt til et ægpakkeri, hvis du producerer for mange æg. Hvis du producerer flere end 312.000 æg om året, skal du afsætte dem til et ægpakkeri med fuld autorisation, hvor der ikke er en minimumsgrænse.

Vigtige ​krav og regler​

Dit salg skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

​Krav til foder

Du må ikke fodre dit fjerkræ med madrester. Der kan nemlig være risiko for at​​ overføre smitte fra andre dyr samt bakterierne salmonella og campylobacter til dine dyr.

Du må gerne fodre med frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven. Det er f.eks. græsafklip og smågrene. Det betragtes ikke som madrester.​​​

Registrering

Du skal registrere​​ dig hos Fødevarestyrelsen for at sælge æg til: egen detailvirksomhed, egen bod på et lokalt marked eller eget ægpakkeri med lokal omsætning.

Brug vores blanket til at registrere dit salg

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer.

Registrer dig som primærproducent

Registrer dit fjerkræ

Du skal registrere dit fjerkræ ​i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)