Autoriseret slagteri på bedrift

Landmanden kan etablere et sla​​gteri på sin bedrift, som skal autoriseres af Fødevarestyrelsen.

Slagteriet på bedriften skal være tilpasset produktione​n, men der er fleksibilitet i forhold til f.eks. opstaldningsforhold, vaskeplads til transportmidler, antal lokaler og indretningsmæssige krav i forhold til aktiviteter.

Blanket til autorisation