Nødslagtning

Man må kun nødslagte (aflive og afbløde) et dyr uden for et slagteri, hvis det er et ellers raskt dyr, der er kommet til skade ude på bedriften og derfor ikke kan transporteres levende til slagteriet af hensyn til dyrevelfærden. Hvis et dyr s​​kal nødslagtes, skal man kontakte en vagtembedsdyrlæge, der er udpeget af Fødevarestyrelsen.

Vagtembedsdyrlægen syner dyret før nødslagtning og overvåger aflivning og afblødning. Vagtembedsdyrlægen skal derefter udfylde et certifikat, der sendes til slagteriet.

Dyrets ejer skal betale et gebyr for Fødevarestyrelsens kontrol efter betalingsbekendtgørelsens §31. Vagtembedsdyrlægen skal oplyse om skønnet tidsforbrug for kontrolopgaven.

Nødslagtning kan ske under følgende omstændigheder

  • Man må kun nødslagte sunde og raske dyr.
  • ​Sunde og raske dyr, der har været ude for en akut ulykke og er kommet til skade, vil kunne nødslagtes.

Nødslagtning kan f.eks. ske, hvis dyret har:

  • Et brækket ben
  • Bækkenbrud eller udskridning efter kælvning.

Det er altid embedsdyrlægen, som vurderer, om et dyr kan nødslagtes, da kødet skal være egnet til konsum.​

Man må IKKE nødslagte dyr

  • Som ikke er sunde og raske.
  • Hvor dyrets sygdom ikke skyldes en akut opstået skade.
  • ​Som er omfattet af en tilbageholdelsestid efter brug af lægemidler (jf. § 16, stk. 3, i bekendtgørelse om ​dyreejerens anvendelse af lægemidler til dyr.).

Du skal som vagtembedsdyrlæge godkende nødslagtninger. Hvis det nødslagtede dyr ikke bliver fulgt af et nødslagtningscertifikat til slagteriet, må kødet ikke bruges til konsum.

Vurder, om dyret er sundt og raskt

Man må kun nødslagte sunde og raske dyr, der har været ude for en akut ulykke og er kommet til skade. Hvis skaden ikke er akut, men der ellers er tale om et sundt og rask dyr, kan det ikke nødslagtes, men ejeren kan vælge at hjemmeslagte det. Hvis dyret ikke lever op til dine vurderinger af et sundt og raskt dyr, må kødet ikke bruges til konsum, og dyret skal i stedet aflives.

Udfyld nødslagtningscertifikatet som dokumentation for, at kødet stammer fra et sundt og raskt dyr, og at kødet derfor er egnet til konsum. Du får tilsendt et nødslagtningscertifikat af Fødevarestyrelsen, når du bliver udnævnt som vagtembedsdyrlæge.

Hvis du har spørgsmål om nødslagtning

Kontakt Kødkontrolsekretariatet her: slagtehus@fvst.dk

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.​