grafik med to jule madboder

Salg fra markedsbod, madvogn og madcykel

Du har ansvar for, at kunderne ikke bliver syge af den mad, du sælger fra f.eks. en markedsbod, pølsevogn, fiskebil, ostebil eller en is-cykel, på en festival eller et marked.

Sådan gør du

Inden du går i gang med salget, skal du have styr på:

 • Om din virksomhed skal registreres hos Fødevarestyrelsen
 • Egenkontrol
 • Hygiejne, rengøring og indretning
 • Varmebehandling og nedkøling
 • Sikring mod skadedyr.

Derudover er der særlige krav, hvis du:

 • sælger uindpakkede fødevarer.
 • transporterer fødevarer.

Registrerer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen

Din virksomhed skal registreres hos Fødevarestyrelsen, hvis dit salg af fødevarer ligger over "bagatelgrænsen". Salget er under bagatelgrænsen, hvis:

 • du kun sælger fødevarer op til ca. 10 gange om året.
 • salget foregår over 1-3 dage pr. gang – eller at du sælger 1-3 gange om året.
 • salget varer op til ca. 10 dage pr. gang.
 • salget kan være op til ca. 30 dage totalt i løbet af et år.

Du skal bruge den digitale registreringsblanket til at registrere din virksomhed og underskrive med MitID:

Blanket til opstart af fødevarevirksomhed

Virksomhedstype. Når du sælger fra markedsbod, madvogn eller cykel, skal du sætte kryds ved "mobil virksomhed".

Kampagnekontrolafgift. Din virksomhed er en detailvirksomhed, og du skal derfor betale en årlig afgift til at dække omkostningerne ved Fødevarestyrelsens kontrol. Afgiften kaldes kampagnekontrolafgiften.

Du må gå i gang med det samme. Du må gå i gang med dine fødevareaktiviteter straks efter registreringen. Det koster ikke noget at blive registreret hos Fødevarestyrelsen.

Din virksomhed skal ikke registreres hos Fødevarestyrelsen, hvis dit salg af fødevarer ligger under "bagatelgrænsen". Salget er under bagatelgrænsen, hvis:

 • du kun sælger fødevarer op til ca. 10 gange om året.
 • salget foregår over 1-3 dage pr. gang – eller at du sælger 1-3 gange om året.
 • salget varer op til ca. 10 dage pr. gang.
 • salget kan være op til ca. 30 dage totalt i løbet af et år.

Du må ikke sælge farlige fødevarer

Du skal sikre dig, at fødevarerne ikke kan gøre forbrugerne syge. Selv om din virksomhed ikke er registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen, skal virksomheden stadig overholde en række regler. Bl.a. må din virksomhed ikke sælge eller donere farlige fødevarer, som kan gøre kunderne/modtagerne syge. Farlige fødevarer er fødevarer, der enten er sundhedsskadelige eller uegnet til at blive spist.

Læs mere om bagatelgrænsen i Autorisationsvejledningen kapitel 6 Bagatelgrænse for fødevarevirksomheder - ingen registrering

Brug guiden: Skal min virksomhed registreres hos Fødevarestyrelsen?

Læs mere om, hvilke regler der gælder for fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen

Læs om kravene til en fødevarevirksomhed

Du skal have et system, som hjælper dig med at sikre, at dine varer er i orden, og at folk ikke bliver syge af dem. Det system kalder vi egenkontrol.

Du kan se en film og læse mere om egenkontrol og risikoanalyse her

Når du har en fødevarevirksomhed, skal du have styr på hygiejne, rengøring og indretning i virksomheden.

Hygiejne

Omgivelser og skadedyr. Fødevarer i madvognen, madboden eller madcyklen skal være sikret mod forurening fra omgivelserne og mod skadedyr (f.eks. regn, støv, fugle).

Opbevaring af fødevarer. Du skal have et lager, der lever op til reglerne, hvis du opbevarer fødevarer, når du ikke er ude at sælge fra din virksomhed. Hvis du lejer lagerplads i en anden fødevarevirksomhed, skal det være klart beskrevet, hvem der har ansvar for hvilke varer osv.

Rengøring og indretning

Rengøring af maskiner og udstyr. Din madvogn, madbod eller madcyklen – og andre faciliteter og maskiner – skal rengøres og holdes rene.

Håndvask og toilet. Du skal have adgang til et toilet, hvis du er i gang så længe ad gangen, at du kan få behov for at gå på toilettet. Det vil sige, hvis salget varer mere end et par timer. Sørg for at vaske hænder efter toiletbesøg, før du genoptager arbejdet.

Mærkning. Du skal også overholde reglerne om mærkning af emballerede fødevarer og om egenkontrol.

Læs mere om fødevarehygiejne i Hygiejnevejledningen

Hvis du tilbereder fødevarer, skal du have de nødvendige faciliteter til det. Vær opmærksom på, at der er særlige temperaturkrav, når man varmebehandler, genopvarmer eller nedkøler fødevarer, og når man varmholder varm mad i længere tid.

Få hjælp til at vurdere den rette temperatur for varmebehandling, genopvarmning og nedkøling i SiTTi

Procedurer og ansvar ved leje

Hvis du lejer dig ind i en restaurant eller et storkøkken, skal ansvarsfordelingen være klart beskrevet. Både du og den anden virksomhed skal have procedurer for, hvordan man afleverer og overtager lokalerne.

Læs mere om varmebehandling, genopvarmning, varmholdelse og nedkøling i Hygiejnevejledningen

Hvis du sælger uindpakkede fødevarer, skal du have mulighed for at vaske hænder. Du skal derfor overveje, om det er nødvendigt at have en vandtank med tilstrækkelig kapacitet og eventuelt mulighed for at varme vandet.

Du bør kontakte den lokale tekniske forvaltning for at høre, om du skal have en spildevandstank. Der skal altid være nok vand til at vaske hænder. Det er ikke ualmindeligt, at man bruger 50 liter vand på en dag alene til vask af hænder.

Du skal også sørge for, at de uindpakkede fødevarer er beskyttet, så kunderne ikke kan forurene dem. F.eks. med en afskærmning på 40-50 cm i højden.

Ved transport af fødevarer skal du sikre, at fødevarerne er beskyttet mod forurening, og at fødevarerne bliver opbevaret ved de rette temperaturer. Så sikrer du, at transporten ikke gør fødevarerne farlige at spise.

Hvis du transporterer kølevarer, er det en god idé at bruge køletasker eller termokasser med frost- eller køleelementer i. Undgå så vidt muligt at bryde kølekæden.

Læs mere om transport af fødevarer i hygiejnevejledningen

Tjek også andre regler

Fra f.eks. SKAT, Kommunen og myndigheder som Arbejdstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Læs mere

Du skal også have styr på sporbarhed af råvarer, emballage, skadedyr mm. Det kan du læse om her: 

Om kampagnekontrolafgiften

Start af fødevarevirksomhed

Krav til sporbarhed

Krav til fødevarekontaktmaterialer (FKM)

Krav til skadedyrssi​​kring