Salg af fisk og krebsdyr til butikker, restauranter og engrosvirksomheder

Læs om, hvad du som fisker eller dambruger må sælge til butikker, restauranter og engrosvirksomheder.

​​​​​​​​​Hvad må d​​​​​u sælge?

Som f​​isker må du sælge slagtede og rensede fisk og krebsdyr direkte til fødevarevirksomheder som butikker, restauranter og engrosvirksomheder. Du skal slagte og rense fiskene ombord på fiskefartøjet.

Som dambruger må du sælge levende fisk og krebsdyr direkte til fødevarevirksomheder, som butikker, restauranter og engrosvirksomheder. Hvis du ønsker at slagte fisk eller krebsdyr, skal du oprette en autoriseret virksomhed til disse aktiviteter.

Hvem må ​du sælge til?​​

Du må sælge fisk og krebs​dyr til fødevarevirksomheder uden begrænsning, f.eks. til butikker, restauranter og engrosvirksomheder.​

Hvis du vil sælge dine fødevarer til den endelige forbruger eller fra en gårdbutik, gælder nogle andre regler.

Læs om andre typer salg

Hvor må​​ d​u sælge fra?

Som fisker eller dambruger må du sælge fra fiskefartøjet eller fra dambruget. Du må i begge tilfælde også levere dine fisk og krebsdyr til fødevarevirksomheder, f.eks. butikker, restauranter og engrosvirksomheder.​

Hvor m​eget må du sælg​e?

Du må sælge fisk og krebsdyr uden mængdebegrænsning til butikker, restauranter og engrosvirksomheder.​​​

Vigtige ​krav og regler​

Dit salg skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Registrering

Du skal være registreret til erhvervsfiskeri hos Fiskeristyrelsen.

Om erhvervsfiskeri (fiskeristyrelsen.dk)​​​

Hvis​​ du er lyst​fisker

Hvis du vil sælge din fangst fra lystfiskersøer, skal du registrere dig hos Fødevarestyrelsen.

Registrer dit salg af fisk fra lystfiskersøer

Hvis opdrætter fisk

Hvis du er opdrætter, skal du være godkendt efter dyresundhedsloven. Kontakt Fødevarestyrelsen telefonisk for at blive godkendt.

Kontakt os

Når du er godkendt, skal du registrere dig to steder: 

I det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)​.
Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)

Som primærproducent.
Registrer dig som primærproducent​