Salg af slagtet opdrættet fjervildt til lokale butikker og restauranter

Læs om, hvad du som opdrætter af fjervildt må sælge til lokale butikker og restauranter.

​​​​​​​Hvad må du sælge?

Som opdrætter må du slagte og sælge eget opdrættet slagtet fjervildt. Fjervildt er for eksempel:

  • vagtler
  • høns som perlehøns, agerhøns, rødhøns og stenhøns
  • fasaner
  • gråænder

Særlige krav til nogle arter

Der er ikke krav om, at du skal teste dyrene for salmonella, når du sælger fjervildt direkte til de​​n endelige forbruger.​

Du må ikke selv slagte egne strudsefugle. De skal slagtes på et autoriseret sl​agteri.​​​

Når du slagter fjervildt​

Du må plukke og tage organerne ud af det slagtede fjervildt før salg, men det er ikke et krav. Slagtning og efterfølgende behandl​ing skal ske på bedriften (din ejendom), og du skal sørge for, at det foregår hygiejnisk forsvarligt.

Du skal bortskaffe det animalske affald efter bestemmelserne om animalske biprodukter.

Læs reglerne for animalske biprodukter

Ved slagtning skal du overholde reglerne for slagtning og aflivning af dyr.

Læs reglerne for slagtning og aflivning af dyr

Hvem må du sælge til?

Du må sælge det slagtede, opdrættede fjervildt til lokale detailvirksomheder, f.eks. butikker og restauranter. Lokale detailvirksomheder er virksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra din bedrift.

Hvis du vil sælge dine fødevarer til den endelige forbruger eller fra en gårdbutik, gælder nogle andre regler.

Læs om andre typer salg​​

Hvor må du sælge fra?

Du må sælge det slagtede, opdrættede fjervildt fra din bedrift. Du må også levere det slagtede, opdrættede fjervildt til de detailvirksomheder, du sælger til.

​Hvor meget må du sælge?

Du må i alt sælge 2.000 stykker opdrættet fjervildt om året. ​​Det inkluderer både salg til lokale detailvirksomheder, og hvis du sælger direkte til forbrugere.

Du skal dokumentere dit salg. For ​​hve​​​​​rt år skal du kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 2.000 stykker fjervildt i alt.​​​​​​

Hvis du producerer mere opdrættet fjervildt, skal dyrene slagtes på et autoriseret slagteri.

Vigtige krav og regler

Dit salg skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Du må​​ ikke fodre dit fjervildt med madrester. Der kan nemlig vær​e risiko for at ov​erføre smitte fra andre dyr samt bakterierne salmonella og campylobacter til dine dyr.

Du må gerne fodre med frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven. F.eks. græsafklip og smågrene. Det betragtes ikke som madrester.​

Dit foder skal kunne spores

Du skal også kunne dokumentere, hvor du har købt dit foder. Også hvis du køber foder fra andre landmænd. Gem derfor fakturaen fra din foderleverandør.

Registrering

Du skal registrere dit salg hos Fødevarestyrelsen.

Brug vores blanket til at registrere dit salg

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer.

Registrer dig som primærproducent

Hvis du opdrætter økologisk fjerkræ, skal du være registreret til det hos Landbrugsstyrelsen.

Ansøg om økologisk jordbrugsproduktion (lbst.dk)​

Registrer dit fjervildt

Du skal registrere din fjervildtflok ​i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)