Salg af rå mælk direkte til forbrugere

Læs her, hvad du som mælkeproducent må sælge direkte til forbrugere.

​​​​​​​​​Du må sælge rå mælk til forbrugere

​Som mælkeproducent må du sælge rå mælk fra dine dyr. Det kan være mælk fra malkekøer, geder og får.​

Hvis du vil sælge pasteuriseret mælk

Hvis du vil sælge pasteuriseret mælk, skal du etablere en detailvirksomhed eller et mejeri, som du skal registrere hos Fødevarestyrelsen. Der er særlige hygiejnekrav til disse virksomheder, bl.a. krav om va​rmebehandling af mælken.​

Læs mere om registrering og start af detailvirksomhed eller mejeri​​

Hvem må du sælge til?

​​​Du må sælge rå ​mælk direkte til forbrugere.

Hvis du vil sælge mælk fra f.eks. en gårdbutik, gælder nogle andre regler.​

Læs om andre typer salg

​Hvor må du sælge fra?

Du må sælge mælken fra lokaler i din ejendom. Du må også levere den rå mælk til den enkelte forbruger.

Hvor meget må du sælge?

​​Du må sælge op til 70 liter rå mælk om ugen direkte til forbrugere. For hvert regnskabsår skal du kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 70 liter rå mælk pr. uge.​

Vigtige krav og regler

Du skal overholde nogle vigtige krav og betingelser, hvis du vil sælge rå mælk direkte til ​forbru​gere.​

Rå mælk skal:

  • sælges rå og ubehandlet
  • nedkøles til højst 6 °C straks efter malkning
  • sælges senest 24 timer efter malkning
  • overholde grænserne for, hvor mange bakterier og celler der må være i mælken (der er også grænser for medicinrester, som kan være overført fra dyr til mælk)
  • komme fra en kvægbesætning, som er indplaceret i Salmonella Dublin niveau 1.

Læs mere om salmonellakontrol i kvægbesætninger

Du kan selv udlevere beholdere til den rå mælk ved salget, eller forbrugerne kan selv tage beholdere med.

Generelle regler

​Du skal holde salg direkte t​il forbrugere adskilt fra andre fødevareaktiviteter og -virksomhed på ejendo​​mmen.​

Salget skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Registrering

Du skal registrere dig hos Fødevarestyrelsen for at sælge rå mælk direkte til forbrugere.​

Registrer dit salg

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer på landbrugsindberetning. 

Registrer dig som primærproducent

Registrer dine dyr

Du skal registrere dine husdyr i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)