Salg af andre æg end hønseæg direkte til forbrugere

Læs mere om, hvad du som fjerkræopdrætter skal være opmærksom på, når du sælger æg fra andre arter end høns direkte til forbrugere.

​​​​​Hvad m​å du sælge?​

​Du må sælge æg fra andre arter end høns som vagtelæg og andeæg. Når du sælger æg, skal du være opmærksom på, at: 

  • ​du ikke må sortere æggene i kvalitets- eller vægtklasser.
  • du skal holde æggene adskilt fra hønseæg, hvis du sælger begge typer æg.
  • du skal sælge æggene seneste 28 dage efter, at de er lagt.
  • salget skal ske under god hygiejne, så æggene ikke bliver forurenet eller skadet.
  • du ikke må vaske eller rengøre æggene inden salg.
  • du bør opbevare æggene ved en temperatur, som gør, at æggene ikke bliver dårlige. Temperaturen bør være konstant, så der ikke dannes kondens på æggene.

Der er ik​ke krav om, at du skal teste dyrene for salmonella, når du sælger æg direkte til den endelige forbruger.

Hvem må ​du sælge til?

Du må sælge æg direkte til forbrugere fra din bedrift/bopæl. Det kan du læse om her på siden.

Hvis du vil sælge æg fra f.eks. en gårdbutik, din egen restaurant eller en markedsbod, gælder nogle andre regler.

Læs om andre typer salg

Hvor må d​u sælge fra?

Du må sælge æg fra din bedrift/bopæl. Du må ikke sælge æggene direkte fra bedriftens ægopbevaringsrum, hvis du også opbevarer æg til ægpakkeri i samme rum.

Du må også levere æg til den enkelte forbruger.

Hvor meget må du sælge?​ 

Du må sælge op til 312.000 æg om året. Det inkluderer salg direkte til forbrugere, til egen butik eller restaurant, markedsbod og til eget pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning. 

Du skal dokumentere dit salg. Du skal kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 312.000 æg om året i alt. Afsæt til et ægpakkeri, hvis du producerer for mange æg. Hvis du producerer flere end 312.000 æg om året, skal du afsætte dem til et ægpakkeri med fuld autorisation, hvor der ikke er en minimumsgrænse.

Vigtige ​krav og regler​

Dit salg direkte til forbrugere skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.​

Du må ikke fodre dit fjerkræ med madrester. Der kan nemlig være risiko for at​​ overføre smitte fra andre dyr samt bakterierne salmonella og campylobacter til dine dyr. 

Du må gerne fodre med frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven. Det er f.eks. græsafklip og smågrene. Det betragtes ikke som madrester.​​

Du skal registrere​​ dig flere steder

Du skal registrere​​ dig hos Fødevarestyrelsen for at sælge æg direkte til forbrugere. 

Registrer dit salg

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer her:

Registrer dig som primærproducent (landbrugsindberetning.dk)

Registrer din fjerkræflok

Du skal registrere din fjerkræflok ​i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)