Salg af slagtede kaniner direkte til forbrugere

Læs mere om, hvad du som opdrætter af kaniner må sælge direkte til forbrugere.

Hvad må du sælge?​

Som opdrætter af kaniner må du slagte og sælge egne kaniner direkte til forbrugere.​

Når du slagter kaniner​

Du må flå og tage organerne ud af kaninerne før salg, men det er ikke et krav. Slagtning og efterfølgende behandl​ing skal ske på bedriften (din ejendom), og du skal sørge for, at det foregår hygiejnisk forsvarligt.

Du skal bortskaffe det animalske affald efter bestemmelserne om animalske biprodukter.

Læs reglerne for animalske biprodukter

Ved slagtning skal du overholde reglerne for slagtning og aflivning af dyr.

Læs reglerne for slagtning og aflivning af dyr

Hvem må ​du sælge til?

Du må sælge de slagtede kaniner direkte til forbrugere.

Hvis du vil sælge salgtede kaniner fra f.eks. en gårdbutik eller til lokale butikker og restauranter, skal du orientere dig i nogle andre regler.

Læs om andre typer salg

Hvor må d​u sælge fra?

​Som opdrætter af kaniner må du sælge dine produkter fra din bedrift/ejendom. Du må også levere kaninerne til de enkelte forbrugere.

Hvor meget må du sælge?

​​Du må sælge op til 500 kaniner om året. Det inkluderer både salg direkte til forbrugere, og hvis du sælger til f.eks. lokale butikker og restauranter.

Du skal kunne dokumentere dit salg. For ​​hve​​​​​rt år skal du kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 500 kaniner i alt.

Hvis du producerer flere kaniner, skal de slagtes på et autoriseret slagteri.​

Vigtige ​krav og regler​

Du skal holde salg dire​kte til forbrugere adskilt fra andre fødevareaktiviteter og -virksomhed ​på ejendo​​mmen.​

Salget skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.​

Registrering

Du skal registrere dit salg hos Fødevarestyrelsen.

Registrer dit salg

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer

Registrer dig som primærproducent

Registrer dine kaniner

Du skal registrere dine kaniner ​i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)