94. Procedure ved godkendelse og registrering til aktivitet med foderlægemidler m.v.

Når en fodervirksomhed, herunder en hjemmeblander, skal ansøge om godkendelse eller anmelde sig til registrering hos Fødevarestyrelsen, skal den følge bestemte procedurer. Virksomheder med Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille og/eller engrosforhandle foderlægemidler kan, under visse betingelser, videreføre deres aktivitet uden at ansøge om godkendelse. 

94.1 Godkendelses- og registreringsblanket

Virksomheder, der vil fremstille, opbevare, transportere eller markedsføre foderlægemidler eller mellemprodukter, skal som udgangspunkt bruge Fødevarestyrelsens blanket til godkendelse og registrering af foderlægemiddelaktivitet. 

Foderbekendtgørelsen, § 16, stk. 3 

Virksomheden skal som udgangspunkt bruge blanketten Foderlægemiddelaktivitet – ansøgning om godkendelse, anmeldelse om registrering eller ophør af aktivitet , som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Find blanketten til godkendelse og registrering af foderlægemiddelaktivitet her.

Hvis virksomheden ansøger om godkendelse, men ikke allerede er registreret eller godkendt efter foderhygiejneforordningen, skal virksomheden senest samtidig anmelde registrering eller ansøge om godkendelse som fodervirksomhed. 

Se mere i afsnit:

84. Procedure ved registrering og godkendelse primærproducenter (landbrug) efter foderhygiejneforordningen

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

94.2 Hvornår må fodervirksomheder, der skal godkendes, begynde deres foderlægemiddelaktiviteter?

En fodervirksomhed må først begynde sine aktiviteter med foderlægemidler eller mellemprodukter, når virksomheden har fået en godkendelse af Fødevarestyrelsen.

Nogle virksomheder har aktiviteter, som medfører, at Fødevarestyrelsen først kan give en endelig godkendelse, når virksomheden i en periode, typisk tre måneder, har vist, at den opfylder alle krav til en godkendelse. Herefter kan Fødevarestyrelsen give en endelig godkendelse. 

Fødevarestyrelsen kan kun godkende en virksomhed, når virksomheden har vist, at den har indført et system til at styre fremstilling, opbevaring, transport eller markedsføring af foderlægemidler eller mellemprodukter og, at systemet opfylder de specifikke krav i foderlægemiddelforordningens kapitel II.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk. 3  

94.3 Hvornår må fodervirksomheder, der skal registreres, begynde deres foderlægemiddel-aktiviteter?

En fodervirksomhed, der vil markedsføre foderlægemidler til selskabsdyr, må begynde sin detailhandel, når virksomheden er registreret hertil af Fødevarestyrelsen.