95. Procedure ved ophør af aktivitet med foderlægemidler m.v.

Virksomheder som vil ophøre sin aktivitet med foderlægemidler, skal melde ophør til Fødevarestyrelsen.

95.1 Procedure ved ophør af aktivitet med foderlægemidler m.v.

Virksomheder som vil ophøre sin foderlægemiddelaktivitet, der er godkendt eller registreret hos Fødevarestyrelsen, skal melde ophør til Fødevarestyrelsen. 

Foderbekendtgørelsen, § 21, stk. 1 

Virksomheden skal som udgangspunkt bruge blanketten Foderlægemiddelaktivitet – ansøgning om godkendelse, anmeldelse om registrering eller ophør af aktivitet, der findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Find blanketten til at anmelde ophør af foderlægemiddelaktivitet her