2. september 2022. Udmelding 35/01 - fiskeri

02-09-2022

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 2. september 2022

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 2. september 2022 kl. 11​:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 35/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 4. september 2022 til og med lørdag den 10. september 2022.

Undersøgelse for algegifte.

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2022 og frem til og med d. 30. september 2022 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Ingen.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde: A3 (dækker produktionsområderne: 9, 11, 12, 13, 14, 15), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af algegifte i lave koncentrationer i området.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hove​d​o​​mråde

Åbne​​
produktions​o​mrå​der
Art Aktuel klassificering
(gældende til og med)
Midlertidig klassificerede zone Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)
Limfjorden Vest

​15 Blåmusling
(M. edulis)
​A
(24.09.22)
- ​Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder
     ​  
Kattegat Nord Ingen åbne områder    
 
 
​​​Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn ​​Ingen åbne områder    
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områd​er        
Nord- og Vestsjælland

​​​114 Blåmusling
(M. edulis)
A
(10.09.22)
55°53,136N/
11°44,607E
​​Muslingefiskeri Østkysten
​114 Blåmusling
(M. edulis)
​B
(03.12.22)
-​ Muslingefiskeri Østkysten
​​Vadehavet, Nordsøen ​og Jyllands vestkyst​
Ingen åbne områder        
Vestlige Østersø​ Ingen åbne områder​

​Sydsjælland Ingen åbne områder​
​Øresund Ingen åbne områder​
​​​​Kattegat syd Ingen åbne områder