5. januar 2024. Udmelding 01/01 - høst

05-01-2024

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 5. januar 2023 kl. 16:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 01/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 7. januar 2024 til og med lørdag den 13​. januar 2024.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2023 og frem til og med d. 31. marts 2024 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen

​Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Ingen.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen.

Hovedområde Produktionsområde Art Åbne opdræts-anlæg nr. Aktuel Klassificering (gældende til og med)
 Limfjorden Vest 5

Blåmusling
(M. edulis)

144 A
(13.01.24)
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne anlæg      
Kattegat Nord Ingen åbne anlæg      
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn Ingen åbne anlæg      
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen åbne anlæg      
Nord- og Vestsjælland Ingen åbne anlæg      
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne anlæg      
Vestlige Østersø Ingen åbne anlæg      
Sydsjælland Ingen åbne anlæg      
Øresund Ingen åbne anlæg      
Kattegat syd Ingen åbne anlæg      
Skagerrak Ingen åbne anlæg      

* Bekendtgørelsen nr. 574 af 25/05/2023 om muslinger m.m.